„Film sleduje dějovou linku od předválečného období, kdy obec žila v podstatě idylickým životem, přes celou válku, až do onoho tragického pátého května,“ říká manažer projektu Filip Žáček.

Film Javoříčko 1945 bude mít premiéru ve středu 6. října v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci.

„Jsem rád, že o takové dokumenty začínají mít lidé zájem. Možná je to i tím, že toto téma už není tak bezprostředně bolestivé, jako bylo třeba deset nebo dvacet let po konci války,“ míní režisér Theodor Mojžíš, který na natáčení pracoval téměř rok. Film postavil nejen na archivních dokumentech či bádáních historiků, ale především na svědectvích pamětníků.

„Ženy, které přežily vraždění svých mužů, už na světě nejsou, ale lidí, jimž tehdy bylo čtrnáct nebo patnáct let, žije ještě poměrně hodně. Většinu z nich jsme našli v Javoříčku nebo blízkém okolí,“ řekl Mojžíš.

Ve filmu se také objeví některé dosud neznámé skutečnosti.

„Jednou z nich je například to, že na stavbu památníku, který by vybudován za vlády komunistů, byly použity peníze ze „západní“ humanitární pomoci UNRRA,“ uzavřel Filip Žáček. (pam)