Prostějov je s dějinami Židovstva spjat velmi úzce. Od patnáctého století zde sídlila mimořádně velká komunita, z níž vzešla řada osobností z oblasti průmyslu, vědy i kultury. Vyniká mezi nimi německý filozof moravského původu Edmund Husserl. „Rodina Husserlova zde v době, kdy ghetto expandovalo. V Prostějově dokonce vlastnili několik provozoven. Obchodovali s textilem a pak ho i vyráběli,“ říká kurátorka výstavy Marie Dokoupilová.

Expozici o životě zakladatele fenomenologie doprovází výstava mapující osudy židovského obyvatelstva. „Mezi exponáty jsou obrazy členů rodiny Steinschneiderových či úlomky židovských náhrobků,“ doplnila Dokoupilová.

„Doufám, že výstava přitáhne lidi také do knihovny v podkroví Špalíčku,“ doufá muzejní kurátor a historik Václav Horák. Prostory, které muzeum otevřelo ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci před čtyřmi lety, slouží jako detašované pracoviště univerzity, ale studenti ho téměř nevyužívají. „Chodí sem úplně minimálně,“ posteskl si Horák.

Pokud se na výstavu vydáte v neděli, můžete pak rovnou zamířit do Národního domu na akci Den pro Izrael. V 15 hodin tu začíná přednáška K čemu je slunce, když není den?, jejímž tématem je historie židovství a státu Izrael a události holocaustu. Programu se zúčastní Anna Hanusová, která přežila nucený pobyt v Terezíně. Besedu doplní básně dětí z terezínského ghetta, které zhudebnil Daniel Dobiáš.

HANA MASAŘÍKOVÁ