Kromě toho, že návštěvníci charitativního plesu finančně podpořili nevidomé děti, a to částkou 75 tisíc korun, mohli se před vstupem do sálu zastavit u stánku občanského sdružení Pro Prostějov, které mimo jiné bojuje za zachování společenského sálu v centru města Prostějov.

„Tanečníci, kteří jsou příznivci Kasca, zde zanechali pohlednice se vzkazy o jeho zachování. My poté prostějovským zastupitelům tyto pohlednice předáme. Infostánek bychom chtěli umístit i na další plesy, minimálně se objevíme ještě na plese 29. března," uvedla Irena Košíčková ze sdružení ProProstějov. Mnozí skutečně podpořili názor, že by v centru města měl být zachován velký společenský sál, svou návštěvou plesu sdružení Pomáháme tancem ale především přispěli na nákup pomůcek nevidomým dětem z Praktické školy a Základní školy speciální Tetín 7, která má padesátiletou tradici. Zorganizovat ples není jednoduché, ale mladí členové sdružení mají podporu.

„Jsou to vždy dlouhé hodiny příprav, poslední týden jsme se skoro nezastavili. Navíc jsme někteří, třeba já, měli ještě zkoušky ve škole. Jsme rádi, že záštitu nad plesem převzala Milada Sokolová z Okrašlovacího spolku, která nám dost pomohla. Třeba zabalila pětadvacet kaktusů do tomboly, což byla nejhorší práce," řekl předseda sdružení Pomáháme tancem dvacetiletý Tomáš Lázna, který společně s členkou sdružení Terezou Dokládalovou získal na všechny ročníky plesu finanční podporu nadace O2 Thing Big. Lidé zde také mohli vyhrát rovnou ve dvou tombolách, při tom velká tombola obsahovala desítky zajímavých cen. Ples, který měl bohatou tombolu, hudebně jej doprovázela kapela Kanci paní nadlesní, uvedl také pestrý program.

Prostějovské tanečnice z TS Free Dance na začátku předvedli tanec Na dotek, návštěvníkům se v módním vstupu předvedly šaty Ladye´s Boutique nebo se s latinskoame­rickými tanci a Pole Dance ukázali tanečníci z Olomouce.„Klidně přijdu počtvrté, popáté… Je to tu super" řekl pravidelný návštěvník charitativního plesu Pomáháme tancem Libor Mézl. Návštěvníkem plesu byl také šestnáctiletý režisér Štěpán Gajdoš, který společně s kameramanem Martinem Štěpánkem speciálně pro taneční akci sdružení Pomáháme tancem vytvořil televizní spot, který by měl lákat na plesy podobného charakteru více návštěvníků. „Spot jsme tvořili před Vánoci speciálně pro tento ples. Tématicky jsme chtěli ukázat, že má smysl dělat takové plesy. Jako hlavní aktérku jsme si pro tento účel vybrali holčičku z Praktické školy a Základní školy speciální Tetín 7, a ta spolupráce byla moc fajn," řekl Štěpán Gajdoš.