„Během tří hodin jsem zapsala 36 dětí. Přijmout jich ale můžu jen 34, protože přesně tolik jich odejde do prvních tříd,“ uvedla ředitelky předškolního zařízení v Partyzánské ulici. Neplatí však, že školka přijme ty děti, které přijdou k zápisu dříve.

„V první řadě bereme děti předškolního věku, s trvalým bydlištěm v Prostějově a celodenní docházkou. Teprve potom doplňujeme počet mladšími dětmi,“ poznamenala Hošťálková s tím, že učitelky nemají pro přijetí dětí žádné podmínky.Stačí, když dokážou říct, co potřebují.

Rodiče si v Prostějově mohou vybírat z osmnácti mateřských škol, které se mohou postarat o 1 346 dětí.