KDY: 25. září od 17 hodin
KDE: Městská knihovna Prostějov
ZA KOLIK: zdarma

Izrael umí hospodařit s vodou nejlépe na světě. Jak pečuje o vodu, jak vyrábí pitnou vodu odsolováním vody mořské? Nedosatek vody pociťujeme i v Evropě. Přednáška bude věnována problémům sucha na Jižní Moravě. 

Voda pro IzraelZdroj: Zdeněk Vysloužil