„My k tomuto výročí uspořádáme koncert. Uskuteční se ve středu 29. září v přednáškovém sále Národního domu, kde skladby Vladimíra Ambrose zahraje smyčcové Graffovo kvarteto z Brna,“ prozradila Eliška Kunčíková, ředitelka základní umělecké školy v Prostějově, která už čtyřicet let nese skladatelovo jméno.

Vladimír Ambros pocházel z kantorské rodiny a hudbě se věnoval už od útlého dětství. V roce 1921 nastoupil jako učitel Městské hudební a zpěvní školy v Prostějově, kterou založil jeho otec Ezechiel roku 1889. Ambros byl sbormistrem Orlice i Vlastimily a řídil také brněnský rozhlasový orchestr a občasně také Moravskou filharmonii. (das)