„Námětem výstavy jsou architektonické a přírodní motivy vyjádřené jak reálnou, tak abstraktní formou a taktéž různými formami mezi realitou a abstrakcí. Jsou zpracovány většinou kresbou, malbou a kolážemi," řekl majitel galerie Jindřich Skácel. Druhým tématem výstavy jsou krajiny a přírodní motivy.

„Jaroslav Bílý zobrazuje krajiny buď celé, nebo její části, například stromy, trávu nebo květiny. Tyto části krajiny jsou někdy zobrazeny tak volně, že se jedná vlastně o abstrakce. Toto abstraktní vyjádření je inspirováno jak čistě fantazií, tak dojmy z reálné krajiny," doplnil Jindřich Skácel.

Díla Jaroslava Bílého budou v Galerii umění k vidění do 16. června, výstava je přístupná od úterý do pátku od třinácti do sedmnácti hodin.