„Vymrskli jsme všechny členky souboru z blízkého okolí. Jsme poctiví Hanáci a tak jsme si dali záležet, aby nám ani jediná neuschla,“ netajili cíl akce chasníci. Děvčata se hochům ani moc nebránila. „Je to úplně zbytečné. I když máme dlouhé vrstvené suknice, hoši si cestu k našemu pozadí vždycky najdou. A my jsme rády,“ přiznala členka souboru Vendulka Répalová.