Nebyli to ale ledajací draci. Byli to totiž draci loutkoví.

Rovnou na prostějovské náměstí se s nimi slétli v úterý večer herci českobudějovického divadla Kvelb.

V doprovodu chrabrého rytíře Veršotepce postrašili, ale také pobavili přítomné.

„Bojíš se? Trošku jenom," odpověděla malá slečna tátovi a mezi tím se za doprovodu tajemné a strašidelné hudby z hlubin postupně vynořovali tříhlavá saň, pak dračí mládě, nakonec mohutný drak chrlící oheň a dým.