Předchozí
1 z 7
Další

Milada SokolováMilada Sokolová, náměstkyně primátora, lídr ODSMilada Sokolová, náměstkyně primátora, lídr ODSZdroj: Archiv Milady Sokolové, se svolením
náměstkyně primátora, lídr ODS

Lesopark Hloučela má v této lokalitě mimořádnou přírodní hodnotu a tu musíme jednoznačně chránit a zajistit naší „zelené tepně“ odpovídající péči. O stávající výsadby budeme pečovat systematicky, dle dlouhodobého plánu, který byl v nedávné době vypracován, aby se z krásy biokoridoru mohly těšit i budoucí generace. Co se týče možností na rozšíření lesoparku, narážíme zde na problém pozemků ve vlastnictví jednoho majitele. S tím je třeba o budoucnosti jednat a rozhodně nesouhlasíme s proměnou polí u Hloučely pouze ve stavební parcely. Dlouhodobě si stojíme za tím, že u Hloučely musí vzniknout „nárazníková“ zelená zóna a lesopark musí být propojen s nedalekým sídlištěm zeleným koridorem tak, aby lidé mohli dojít až do „srdce“ Hloučely příjemnou cestou v zeleni. Jakékoliv snahy o zastavění lesoparku nedopustíme.

Aleš MatyášekAleš Matyášek, lídr hnutí Narovinu!Aleš Matyášek, lídr hnutí Narovinu!Zdroj: archiv Aleše Matyáška, se svolením
zastupitel, lídr Na rovinu!

Vzhledem k situaci větších zelených ploch ve městě a jeho nejbližším okolí, která je občanům Prostějova dobře známá, je nezbytně nutné navázat na nadčasový počin zakladatelů jediné rozsáhlejší rekreační zóny a definovat území jako prostor strategického významu pro životní prostředí města Prostějova. V území je nutné maximalizovat souvislé zelené plochy na rozdíl od návrhu V. změny územního plánu, který byl veřejností jednoznačně odmítnutý. Je nezbytné vytvořit koncepci souvislého a dostatečně širokého pásu lesního a parkového porostu, který nebude narušený zástavbou. Styk bytové zástavby je možné řešit až v dostatečné vzdálenosti od řeky Hloučely tak aby zástavby nenarušovala nejen rekreační funkci území, ale především klimatickou. Je také nutné vzít v úvahu absenci dalších takových ploch v dostatečné blízkosti stabilizované zástavby a zcela jedinečnou možnost pokračovat v intencích zakladatelů toho, čemu dnes říkáme lesopark nebo biokoridor Hloučela a tento koncept rozvinout s ohledem na současné klimatické výzvy. Odtud plyne jednoznačná preference zeleně před zástavbou.

Hana NaiclerováHana Naiclerová, Poslankyně parlamentu ČRHana Naiclerová, Poslankyně parlamentu ČRZdroj: archiv Hany Naiclerové, se svolením
poslankyně PČR

Pátá změna územního plánu by měla jít celá ihned do koše. Připomínám, že Hloučela nebyla jediný problematický bod, a je dobře že od tohoto plánu radniční koalice aspoň naoko ustoupila. Problémů je v páté změně víc, zejména redefinice obytných ploch v celém městě. Zkrátka pokud jde o podobu územního plánu, není dobojováno.
A jak by měla vypadat nová část Hloučely za nemocnicí? Jako ostrůvek zeleně kolem velkého sídliště, kam se lidé budou moci chodit rekreovat. Kde bude prostor pro venčení psů i pro pikniky. Kde budou zajímavé rostlinné druhy po konzultaci s ekology a krajináři. Kde budou vodní prvky. Těším se na to a doufám, že město bude postupovat koncepčně a s odborníky.

Jiří PospíšilJiří Pospíšil, 1. náměstek primátora, lídr hnutí PévéčkoJiří Pospíšil, 1. náměstek primátora, lídr hnutí PévéčkoZdroj: archiv Jiřího Pospíšila, se svolením
1. náměstek primátora, lídr Pévéčko

Vše je otázka dohody. Město zde má své záměry, biokoridor zůstane nedotčen. Cílem je rozšířit zeleň a vytvořit zázemí pro všechny návštěvníky Biokoridoru Hloučela.

Pavel DopitaPavel Dopita, zastupitel, lídr SPDPavel Dopita, zastupitel, lídr SPDZdroj: archiv Pavla Dopity, se svolením
zastupitel, lídr SPD

Jak jsem již několikrát přednesl návrh SPD jak na zatupitelstvu, tak opakovaně od ledna 2022 v Radničních listech, navrhujeme kompromis. Utvořit V. změnou územního plánu zelený pás, v šířce asi 60 až 80 metrů, od stávající cyklostezky směrem k nemocnici tak, že nejprve bude zelený pruh pro volnočasové aktivity, pak nízké keře a nakonec stromy. Zbytek směrem k nemocnici zastavět, protože Prostějov se potřebuje rozvíjet. K tomu pásu mne vede osobní zkušenost, když běhám například z Laškova na Přemyslovice, ale i jinde. Připadáte si jako v hustém lese. Nakonec zjistíte, že je kolem vás jen úzký pruh zeleně a dál jsou všude pole. Velkou přidanou hodnotou tohoto řešení bude i vytvoření protihlukové bariéry směrem od Maříků, které jako téma teď hýbe Prostějovem. Když jsem probíral s jinými stranami, nebyly větší námitky. Je potřeba hlídat a zabránit, aby hned u cyklostezky nevznikla nějaká betonová hrůza, jakou známe z jiných míst Prostějova. Škoda, že se neprobíralo víc na zastupitelstvu. Co se týká jiných prostějovských médií, problém je, že zveřejnění názoru si musíte zaplatit. Věřím, že nové zastupitelstvo bude tento náš návrh akceptovat.

Jan Mochťák
lídr Piráti

Lesopark Hloučela je významnou částí Prostějova. Je to místo odpočinku i zábavy. Především v odpoledních časech a o víkendech zde potkáváme přátele a kamarády. Je to významná cyklo dopravní spojnice směřující na jednu stranu k Plumlovské přehradě a na straně druhé k Držovicím či k Vrahovicím. Ale především je to jistý kus přírody, které je v Prostějově spíše poskrovnu. Zastáváme názor, že kolem lesoparku by mělo vzniknout ochranné pásmo, kde nebude moci být realizována bytová výstavba. Současně je nezbytné s občany i odborníky dále diskutovat potenciální možnosti rozvoje. Jsme přesvědčeni, že pozemky mají být využity pro další rozšiřování lesoparku či můžeme společně zvažovat i přeměnu části z nich na zahrádkářskou kolonii pro obyvatele města. Jisté je, že nelze svéhlavě rozšiřovat plochu bytové výstavby města na úkor přírody, které je v Prostějově poskrovnu. Zvláště pokud uvnitř města je plno nevyužitých ploch, kde je možné stavět.

Tomáš Weber, lídr Spojenci pro ProstějovTomáš Weber, lídr Spojenci pro ProstějovZdroj: Archiv Tomáše WeberaTomáš Weber
lídr Spojenci pro Prostějov

Biokoridor musí zůstat biokoridorem a ne z něj vytvářet plochu pro bytovou zástavbu. Materiál k 5. změně díky překotnosti jednání Rady města má aktuálně několik set stran a jeho přehlednost pro občany je opravdu tristní. Z minulosti máme přece zkušenost s jinými plochami v Prostějově, kde se „muselo“ konat rychle a jak to nakonec dopadlo? Jezdecká kasárna musela bezodkladně k zemi a stav k dnešnímu dni každý vidí.
Na Hloučele budeme rozšiřovat plochy zeleně a rozvíjet tuto oddychovou zónu pro občany města Prostějov.
Jako velké selhání magistrátu vnímáme prakticky znemožnění provozu občerstvení v celé délce biokoridoru. Aktuálně provozovatelé, kteří si musí na produkci vydělat, obdržely pokuty od magistrátu a výzvu k ukončení hudební produkce. Spojenci za provozovateli rozhodně stojíme a v tomto nerovném boji jim poskytneme podporu. Není možné, aby město, které vyhazuje miliony za produkci na náměstí, zároveň likvidovalo vlastní podnikatele.
Na jedné straně vedení města prosazovalo změnu územního plánu a výstavbu v okolí biokoridoru a na druhou stranu město nechce, aby se Prostějované na Hloučele bavili. To nemá logiku a jsme rozhodně proti takovému až šikanóznímu jednání. Město má nastavit pro provoz občerstvení na Hloučele jasná pravidla stejně jako tomu je u provozoven v intravilánu města.
Hloučela má být místem, kam si chodíme odpočinout. Máme ji rádi a chodíme tam s dětmi, bavit se s přáteli nebo jen odpočívat. Jsme rozhodně pro rozšíření stávajícího zeleného pásu a nastavení rozumné hranice mezi péčí o biokoridor a možnostmi relaxace a zábavy.