Také byl změněn čas vyhrazený pouze pro nákup seniorů nad 65 let a to od 8.00 do 10.00 - týká se větších obchodů, v platnost vyjde od středy 25. března. Senioři tak v tomto čase mohou exkluzivně nakupovat v obchodech s potravinami, drogeriích, lékárnách či poštách. Zavřené jsou všechny školy, univerzity, restaurace a kavárny a další. Deník vám přináší nejdůležitější lokální informace přehledně na jednom místě.  

POBYT NA VEŘEJNOSTI NEJVÝŠE V POČTU DVOU OSOB

Vláda ČR nově schválila pobyt na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ NAKAŽENÍ Covid-19:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - pracoviště Prostějov shrnuje postupy při nakažení Covid-19:

 • V případě, že je osoba pozitivní na koronavir a má mírné příznaky, musí být ve striktní domácí karanténě i jeho rodina. Hygienici zjišťují kontaky možných dalších nakažených - což se, dle jejich informací, daří.
 • V případě, že je osoba pozitivní a má zdravotní příznaky závažné je umístěna v nemocicích.
 • Nemocnice Prostějov od pondělí 23. 3. 2020 od 7:00 do 15:30 hodin provádí bezplatné rozbory pacientům, kteří mají doporučení svého ošetřujícího lékaře 

VEĎTE SI ZÁZNAMY

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) doporučuje všem osobám nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastní potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami.
Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat:

 • datum, čas a délku kontaktu s jinými osobami
 • místo, kde ke kontaktu došlo
 • osoby, které byly kontaktu přítomny
 • informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního stavu
 • datum, kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po telefonu s lékařem
 • popř. použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami

Příklad záznamu: 
23. 3. 2020, 12:00 – 12:30, OC Haná – Tesco Olomouc, platba u pokladny č. 5, látková rouška
23. 3. 2020, 13:00 – 13:30, návštěva zubaře: MUDr. Novák, Chválkovická 1111, Olomouc, v čekárně přítomni 2 pacienti, jednorázová rouška, kontakt s lékařem a sestrou cca 15 min, bez roušky.

Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě prokázání nákazy onemocněním COVID-19u takovéto osoby možné ze strany KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby. Zamezení šíření onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější.

Záznamy KHS nezasílat, údaje by byly KHS telefonicky sděleny pouze na vyžádání, tedy v případě, kdy by tyto osoby byly ze strany KHS osloveny z důvodu zjišťování možných kontaktů. 

DVĚ ODBĚROVÁ MÍSTA V PROSTĚJOVĚ - u Nemocnice Prostějov

K odběrům budou přijímáni lidé se žádankou od praktického lékaře či odeslaní Krajskou hygienickou stanicí, která bude sama informovat odběrové místo. Vyšetření samoplátců není v tuto chvíli z kapacitních a provozních důvodů možné.

Odběrové místo u nemocnice vybudovali prostějovští příslušníci armádní 601. skupiny speciálních sil.

Pacienti během procedury nebudou muset vystoupit z auta. Sestry jim přímo ve voze provedou výtěr z nosohltanu, který následně vyšetří oddělení mikrobiologie Nemocnice Prostějov.

Odběry potrvají denně od 7.00 do 14.30 hodin.

Pro ostatní pacienty, které bude přivážet vozidlo zdravotnické záchranné služby nebo se dostaví do nemocnice jiným způsobem, bude stále v provozu i pevné odběrové místo – akutní infekční ambulance v areálu nemocnice.

POHYB MIMO DOMOV POUZE VE DVOU A S ROUŠKOU

Všem občanům Olomouckého kraje je od 18. 3. 2020 (od 12.00 až do odvolání) nařízeno POHYBOVAT SE POUZE S ROUŠKOU  (roušky, respirátory, šátky, šály, atd.), nově mají výjimku děti do 2 let věku a řidiči, kteří jedou v autě sami.

Lidé se venku mohou nově pohybovat maximálně ve dvou, s výjimkou členů domácnosti, při výkonu povolání, pohřbů a podnikatelské činnosti. Opatření také zakazuje lidem zdržovat se jinde než v místě bydliště. Pobyt na chatách a chalupách ministerstvo nedoporučuje. 

Rouška je nadále nutná:

 • v prostředcích hromadné dopravy (MHD)
 • v obchodech s potravinami 
 • v galanteriích
 • v zahradnictvích
 • v květinářstvích
 • v provozovnách, které jsou povoleny i během nouzového stavu
 • v sociálních a zdravotnických zařízeních
 • v sídlech orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému
 • ve školských zařízení (školky, zřízení skupin pro děti záchranných složek)
 • v poštách
 • v lékárnách
 • ve veřejném prostoru

ROUŠKY - Někdo šije, jiný dává materiál

Magistrát města Prostějova žádá, v této tíživé situaci způsobené nákazou koronavirem, občany (dobrovolníky) o výpomoc při zajištění výroby roušek.

Magistrát za tímto účelem umístil před budovu Školní 4 (naproti kina Metra) dvě nádoby. Do jedné z nich je možné vkládat materiál pro výrobu roušek – bavlněné látky, tkalouny, nitě, krejčovskou gumu aj. Do druhé nádoby je možné vkládat ušité roušky.

Dobrovolníci, kteří šijí roušky, si mohou z nádoby na materiál vyzvednout věci potřebné k výrobě roušek. Ušité roušky je pak možné vkládat do druhé nádoby. Magistrát zajistí sterilizaci vyrobených roušek a jejich předání potřebným.
Umístění nádob před budovou Školní 4:
Pondělí  a středa (8-17 hodin), Úterý a čtvrtek (8-16 hodin), Pátek (8-14 hodin)
Sdílení podomácku vyrobených roušek: www.damerousky.cz

CO S POUŽITÝMI ROUŠKAMI?

Krajská hygienická stanice Olomouckého  kraje vydává PRAVIDLA PRO LIKVIDACI OCHRANNÝCH POMŮCEK:

 • A) Likvidace roušek, filtrů od osob, které nejsou infikovány nebo nejsou v povinné karanténě: rouška, filtr se vloží do plastového (igelitového) sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu.
 • B) Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které jsou v povinné karanténě, ale nemají prokázáno onemocnění COVID-19:  rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel se poté odloží (vyhodí) do komunálního odpadu.
 • C) Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které mají prokázáno onemocnění COVID-19 a jsou v domácím léčení:  rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem, takto zajištěný odpad se doporučuje vložit do sběrných nádob komunálního odpadu až po 48 hodinách po jeho uzavření.
 • Obce mohou zajistit speciální sběrová místa pro likvidaci roušek, filtrů a dalšího materiálu kontaminovaného osobou, která je pozitivní na COVID-19 a je léčena v domácnosti.

DOBROVOLNICTVÍ

Město Prostějov začíná registrovat případné dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci, bude-li potřeba.

Přihlaste se tedy prostřednictvím uvedeného formuláře:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewOc4XpyYp053e5jJpwC6ZAUKMkLyD9LgLFqT-K1fO1OrqlQ/viewform?fbclid=IwAR2J0Q8hu5L_JVyIAet5O1sxU2ig8oWdezdTD6W12pSrZpwC6KjnVUt39Jw

Celorepublikový portál CHCI POMOCT

Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. Toto propojení je kontrolováno našimi operátory s cílem, aby nebyl žádný požadavek opomenut, nevyřešen. Portál neustále rozvíjíme a přizpůsobujeme aktuálním požadavkům. V současné době již intenzivně spolupracujeme s některými kraji a univerzitami.

Aktuálně také připravujeme dobrovolníky pro pravidelný telefonický kontakt se seniory (Kamarád na telefonu), kteří zůstali uzavřeni doma. Senioři se mohou registrovat na tomto tel. čísle: 777 778 538.

Webová stránka: www.chcipomoct.cz

ČESKÁ POŠTA

Česká pošta přistupuje v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a rozhodnutími Vlády ČR k omezení provozu. Ty nejdůležitější informace týkající se fungování jednotlivých poboček pošty naleznete níže.

S účinností od 19. 3. 2020 mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16 hodin a s účinností od 21. 3. je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz.

Česká pošta pomůže v současné situaci kolem koronaviru seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchod buď doručováním, nebo výdejem na pobočkách. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Nově k nim od pondělí 23. března přibudou i důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách v pondělí 23. března a 24. března. Jde o cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den. Prakticky to znamená, že v tomto týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na pošty, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli 20. března 2020.

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB

Od 16. března do 11. dubna také platí omezení volného pohybu osob.

Toto omezení se nevztahuje na:

 • - cestování do zaměstnání k výkonu podnikání
 • - nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
 • - cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
 • - pobyt v přírodě nebo parcích
 • - účast na pohřbu
 • - veřejnou hromadnou dopravu
 • - služby pro obyvatele včetně zásobování
 • - rozvážkovou službu
 • - veterinární péči

Důrazně se doporučuje všem občanům používání roušek či jiných prostředků k ochraně úst a nosu na všech veřejných prostorách a prostranstvích!!! Není se za co stydět, chráníte sebe i své okolí.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

 • - Číslo na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje: 585 719 719. V provozu do odvolání každý den od 8.00 do 15.00.
 • - Speciální infolinka pro Olomoucký kraj ke koronaviru Covid-19: 585 719 719 bude v provozu do odvolání každý den od 9.00 do 19.00 hodin.
 • - Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367
 • - Telefonický kontakt na pracoviště protiepidemického odboru: Okres Prostějov: 582 305 760,  klapka 765, 767, 768
 • - Telefonický kontakt na Nemocnici Prostějov: 582 315 342 (pondělí - pátek od 7.00 - 15.30), pohotovostní linka nonstop: 582 315 548
 • - Infolinka pro SENIORY, postižené, imobilní občany: 605 162 963, 605 236 431 (denně od 8.00 do 20.00)
 • - Infolinka pro občany Prostějova: 605 162 973, 605 343 516 (denně od 8.00 do 20.00)
 • - Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře
 • -  nový web Olomouckého kraje - www.krajpomaha.cz, což je zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji

KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC

 • Krizová linka pro seniory - 800 200 007
 • Linka na pomoc seniorům - 840 111 122
 • Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798
 • Linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické: 800 567 567 (9:00 - 20:00), web: www.diakonie.cz/aktualni-pomoc
 • Krizová linka služby rané péče EDA.cz: 800 40 50 60 
  Konzultanti jsou připraveni poskytnout psychologickou podporu i praktické informace každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou. Web: www.eda.cz
 • Krizová linka pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi organizace Elpida: 800 200 007 (denně od 8:00 do 20:00). Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc. Web: www.elpida.cz
 • Linka psychosociální pomoc Českého červeného kříže: 776 788 103 (denně od 9 do 15 hodin), https://cck-ol.webnode.cz/news/linka/ 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

UZAVŘENÉ PRODEJNY A SLUŽBY

S platností od soboty 14. března od 6 hodin do úterý 24. března do 6 hodin jsou uzavřeny některé obchody, dále všechny restaurace a kavárny, opatření se týká také kadeřnictví, kosmetických salonů a dalších služeb.
Na základě rozhodnutí vlády z neděle 15. března jsou s okamžitou platností do 24. března do 6 hodin uzavřeny tyto prodejny a služby:

 • - prodej ubytovacích služeb
 • - prodejny s elektrem
 • - provoz autoškol
 • - sdílené taxislužby

Zakázána je také přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích.

OTEVŘENÉ PRODEJNY A SLUŽBY

Na základě rozhodnutí vlády zůstavájí otevřené tyto prodejny a služby:

 • - lékárny, prodejny se zdravotnickými potřebami
 • - supermarkety
 • - pošty (přepážky, kde nedochází k přímému kontaktu)
 • - květinářství
 • - zahradnictví
 • - prádelny a čistírny
 • - banky
 • - optika
 • - krmiva a potřeby pro zvířata
 • - vinotéky s pivovary mohou alkohol nabízet z okénka
 • - prodejny s potřebami pro děti 
 • - trafiky a novinové stánky
 • - MHD
 • - úřady, které budou otevřeny dvakrát týdně na tři hodiny, a to v pondělí a ve středu
 • - prodejny pokladních jízdenek
 • - opravny aut (přítomno však musí být méně než 30 lidí), odtahové služby, prodejny náhradních dílů 
 • - provozovny, kde si vyzvednete objednané zboží nebo zásilku
 • - zahrádkářství, stavebniny a hobby markety, avšak pouze pro podnikatele, kteří tento sortiment potřebují ke své činnosti
 • - stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)

Pro veřejnost jsou v Prostějově uzavřeny tyto instituce:

 • - Lázně Prostějov
 • - Městské divadlo v Prostějově 
 • - Městská knihovna Prostějov
 • - Muzeum a galerie v Prostějově (všechny budovy)
 • - Hvězdárna Prostějov
 • - Multikulturní centrum Mozaika
 • - DUHA - Kulturní klub u hradeb
 • - Ekocentrum Iris
 • - Kino Metro 70
 • - Společenský dům Prostějov 
 • - Sportcentrum DDM, Prostějov
 • - Zimní stadion v Prostějově

ÚŘADY 

Magistrát města Prostějova
Adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Telefon: 582 329 111
E-mail: posta@prostejov.eu

Úředním dnem bude pondělí od 8:00 do 11:00 hod. a středa od 14:00 do 17:00 hod. V tyto dny budou pro veřejnost dostupné všechny agendy přenesené působnosti (obecní živnostenský úřad, odbor dopravy, odbor sociálních věcí, odbor životního prostředí, odbor občanských záležitostí, finanční odbor, odbor územního plánování a památkové péče, odbor školství kultury a sportu, stavební úřad) a podatelna.  

Magistrát žádá veřejnost, aby, pokud je to možné, využila pro komunikaci s úřadem prioritně elektronickou formu, například datovou schránku nebo elektronické platby. Preventivní opatření Prostějov zavádí kvůli omezení přímého styku s veřejností a minimalizaci možného přenosu nového koronaviru.

Podání, která vyžadují uvedení data a času doručení (například nabídky do veřejných zakázek) bude po zazvonění u dveří u vstupu do radnice přebírat pracovník ostrahy, který je donese na podatelnu a ta provede příslušné označení a zaevidování. Neodkladná podání tak budou zpracována i v době, kdy je magistrát uzavřen veřejnosti.
Ostatní podání mohou lidé vhazovat do určené schránky u vchodu radnice. Ta bude vybírána a podání postupně zpracováno.

Magistrát města Prostějova zprovoznil nově:

 • 2 telefonní informační linky pro seniory, postižené a imobilní občany - 605 162 963, 605 236 431 - v provozu jsou denně od 8.00 do 20.00 hodin
 • 2 telefonní informační linky pro občany Prostějova - 605 162 973, 605 343 516 - v provozu jsou denně od 8.00 do 20.00 hodin

Okresní hospodářská komora v Prostějově - provoz omezen

Ověřování certifikátů o původu zboží – provoz pouze během dopoledních hodin 8:00 - 12:00, ve výjimečných případech do 14:00 hodin, ale to pouze po předchozí telefonické domluvě.

CZECHPOINT – pro veřejnost uzavřen, služby poskytovány jen ve výjimečných případech zástupcům firem a to pouze na základě předchozího objednání: 604 403 345, 775 208 220)

 • Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu pro živnostníky a podnikatele: 224 854 444
 • Informační linka Ministerstva dopravy k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě: 225 131 810

Mětský úřad v Kostelci na Hané - úřední hodiny zrušeny až do odvolání

Veřejnost může kontaktovat zaměstnance městského úřadu elektronicky e-mailem na mestskyurad@kostelecnh.cz, datovou schránkou nebo telefonicky na čísle: 582 373 203. Dokumenty k vyřízení lze zanechat případně v poštovní schránce u vchodu do radnice. 

Městský úřad v Němčicích nad Hanou - omezený provoz

V případě, že se bude jednat o nezbytnou návštěvu, bude úřad otevřen pouze v úřední dny, a to pondělí a středa v době od 8:00 do 16:00 hodin (polední pauza 11:30-12:30). Mimo úřední dny pouze po telefonickém objednání s příslušným referentem. Toto opatření je zavedeno s účinností od 16.03.2020 do odvolání.

 • Kontakty na němčický Městský úřad:
  Telefon: 582 302 311, e-mail: podatelna@nemcicenh.cz

Finanční úřad v Prostějově

Budova Finančního úřadu v Prostějově se pro veřejnost uzavírá až do odvolání. Zajištěn bude pouze provoz podatelny, a to ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 11:00 hodin.

Finanční správa zřídila pro poskytování informací k aktuální situaci infolinku na telefonním čísle + 420 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:00 hodin.

Telefon na prostějovskou pobočku:  582 327 111, e-mail: podatelna3106@fs.mfcr.cz

Budova Územního pracoviště v Konici se z technických důvodů uzavírá plně (nebude zajištěn ani provoz podatelny). Pro výběr daní v hotovosti bude v působnosti Finančního úřadu pro Olomoucký kraj otevřena pouze pokladna na Územním pracovišti v Olomouci, a to ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 11:00 hodin.

ŠKOLY - zápisy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy do 1. tříd na základních školách se po dohodě s řediteli budou řídit následujícími pravidly:

1. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole!
2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje dostatečně dlouhé období v rozmezí od 10. 4. 2020 do 24. 4. 2020.
3. Ředitelé škol preferují podání žádostí bez přítomnosti zákonných zástupců, což lze učinit datovou schránkou, emailem s ověřeným podpisem nebo zasláním poskytovatelem poštovních služeb.
4. Pro usnadnění podání žádostí byly stanoveny tři možné nástroje:

 • a) online vyplnění žádosti z webových stránek škol s generováním žádosti k tisku nebo odeslání (umožněno bude od 10. 4. 2020)
 • b) stažení žádosti z webové stránky školy a její vyplnění a zaslání
 • c) osobní vyzvednutí formuláře žádosti anebo osobní podání ve škole. Z důvodu přijatých opatření proti šíření koronaviru je vhodné si telefonicky v době od 10. 4. do 24. 4. 2020 dohodnout termín a čas návštěvy školy

Datum a čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol není tímto opatřením dotčena. Kritéria přijetí stanovuje ředitel školy.

MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Mateřská školka ve Ptení - provoz zrušen do 22. března

"S PLATNOSTÍ OD 11.3.2020 DO 20.3.2020 PŘERUŠUJEME PO PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE VE VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19." "KDO POTŘEBUJE ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ, JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT SI JI VE ŠKOLE 11.3.2020 V DOBĚ OD 8:00 - 17:00, NEBO JINDY DLE TEL. DOMLUVY."

Mateřská školka při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově - provoz zrušeno do odvolání od úterý 17. 3. 

Město Prostějov ruší provoz mateřských školek! - od středy 18. března až do odvolání

Opatření se týká MŠ Partyzánská (Partyzánská, A. Krále, Hanačka, Květná), MŠ Šárka (Šárka, Dvořákova, Libušinka, Žešov), MŠ Moravská (Moravská, Raisova), MŠ Rumunská (Rumunská, Mozartova), MŠ Smetanova, ZŠ a MŠ Palackého (Čechovice, Mánesova), ZŠ a MŠ Melantrichova (Fanderlíkova), ZŠ a MŠ Kollárova (Husovo nám.) a ZŠ a MŠ J. Železného.

Pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,  příslušníci ozbrojených sil, a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení bude v provozu pro děti předškolního věku (od 3 do 7 roků věku) Základní škola a mateřská škola Jana Železného v Prostějově, pro děti s povinnou školní docházkou do 10 let potom Sportcentrum dům dětí a mládeže v Prostějově.

JESLE

Provoz státních jeslí v Prostějově je od 19. března až do odvolání. Soukromé jesle Mrňousek zavřeno do 25. března. 

POMOC PRO ZAMESTNANCE BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje bude prostějovské Sportcentrum-DDM poskytovat péči dětem I. stupně ZŠ zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil.

Od úterý 17. 3. až do odvolání nouzového stavu, v čase od 7.00 do 16.30 hodin. 

Informace poskytne pan Filip Burka na telefonu: 607 284 327, nebo po mailu: fburka@sportcentrumddm.cz

NEMOCNICE PROSTĚJOV

Mathonova 291, 796 04 Prostějov

Telefon:  582 315 342 (pondělí - pátek od 7.00 - 15.30), pohotovostní linka nonstop: 582 315 548
Od úterý 17. 3. platí zákaz vstupu do areálu Nemocnice, pokud nemáte akutní zdravotní problémy.

Nemocnice Prostějov od dnešního dne 23. 3. 2020 od 7:00 do 15:30 hodin provádí bezplatné  rozbory pacientům, kteří mají doporučení svého ošetřujícího lékaře (dříve to byl jen hygienik nebo lékař z infekčního  oddělení nemocnice).

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Otevírací doby obchodů v Prostějově beze změn:
Tesco, Konečná 25 - denně (6.00-22.00)
Albert, Plumlovská 456 - denně (7.00-22.00)

OMEZENÍ V DOPRAVĚ
I. MHD - Prostějov a okolí

Do dopravních prostředků vstupujte POUZE s ROUŠKOU NA OBLIČEJI!

„Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88,“ dodala Kateřina Suchánková, ředitelka KIDSOK.

 • AKTUALITA - Přetrasování linky č. 6 - v době od 8.00 až 16.00 bude linka bude přejmenována na č. 61 - z důvodů dopravní obslužnosti oblasti Komunitního domu v Sušilově ulici a možnost jeho obyvatelů mít spojení s nemocnicí. Stávající linka MHD 6 v této době nebude obsluhovat zastávky Vápenice a Floriánské nám. a místo těchto zastávek bude zastavovat na zastávkách Újezd, Poděbradovo nám. resp. Palackého.
 • Provoz MHD v Prostějově bude od pondělí 30. 3. 2020 až do odvolání provozován dle prázdninových jízdních řádů
 • Nastupovat však cestující nově smí pouze porstředními a zadními dveřemi. Tak, aby se zamezilo kontaktu s řidičem. Až do odvolání budou linky MHD v Prostějově jezdt zdarma. 
 • Nástup do autobusu MHD v Prostějově od 17. 3. POUZE S ROUŠKOU!
 • Provozovatel městské a příměstské dopravy FTL Prostějov, a.s. zahajuje dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ( KIDSOK ) prázdninový provoz na příměstských linkách v době od 13.3. do 3.4.2020.
 • Při úplné uzavírce III / 37772 pojedou autobusy z Určic po III/37762 Dětkovice Vranovice po III/37763, III/37745 do Myslejovic, za křižovatkou vpravo náhradní zastávka u Obecního úřadu v obou směrech dále po III/ 37772 do Alojzova, III/ 37749 do Křenůvky a III/77745 do Myslejovic a III/37747 do Kobylničky. Náhradní zastávky v Alojzově před křižovatkou s III/37749. Objízdná trasa je obousměrná.

  Jede se stejně jako vloni na podzim, jen z Vranovic na Vincencov do Myslejovic a Alojzova.
  Provozu cyklobusu se odsouvá na předpokládaný termín 1. 5. 2020

II. Omezení vlakové dopravy

Od pondělí 30. března nebudou v Olomouckém kraji jezdit školní spoje. Podrobné informace o tom, kterých vlaků se omezení týká, zájemci naleznou na: https://www.kidsok.cz/wp-content/uploads/2020/03/Redukce-region%C3%A1ln%C3%AD-dopravy-2-od-30.3.2020-1.pdf

„Drážní doprava se bude od pondělí redukovat o posilové spoje, kterými jezdily děti do škol. Jedná se o asi 7 procent vlaků, což představuje pokles o 1 230 kilometrů denně oproti původní objednávce. Další spoje zatím omezovat nebudeme, už tak je kraj zasažen třemi výlukami na tratích Šternberk – Olomouc, Přerov – Lipník nad Bečvou a Přerov – Nezamyslice,“ řekla ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.
Autobusy v Olomouckém kraji nyní jezdí v režimu jarních prázdnin, což zatím zůstane zachováno. „Další spoje se redukovat nebudou, stále je poptávka od cestujících, kteří je využívají k cestám do zaměstnání,“ dodala Kateřina Suchánková.
Podrobné informace o tom, kterých vlaků se omezení týká, zájemci naleznou na www.kidsok.cz. 

 • Trať 270B Olomouc hl.n. – Nezamyslice
  Redukce osobních vlaků v úseku Olomouc hl.n. – Prostějov hl.n. ode dne 30. března 2020:
  o Os 3711 Olomouc (6:52) – Prostějov (7:17) nejede,
  o Sp 1431 Olomouc (14:06) – Prostějov (14:22) nejede,
  o Sp 1433 Olomouc (16:06) – Prostějov (16:22) nejede,
  o Sp 1430 Prostějov (7:35) – Olomouc (7:52) nejede,
  o Sp 1432 Prostějov (15:35) – Olomouc (15:52) nejede,
  o Os 3740 Prostějov (19:00) – Olomouc (19:26) nejede.

 • Tratě 306 Prostějov – Dzbel a 017 Dzbel – Česká Třebová
  Redukce osobních vlaků v úseku Prostějov – Dzbel – Moravská Třebová od 30. března 2020:
  o Os 24708 Prostějov hl.n.(10:02) – Moravská Třebová (11:40) nejede v úseku Dzbel (10:56) – Moravská Třebová (11:40),
  o Os 24710 Prostějov hl.n. (11:32) – Dzbel (12:24) nejede,
  o Os 24714 Prostějov hl.n. (14:02) – Dzbel (14:54) nejede,
  o Os 24718 Prostějov hl.n.(16:02) – Dzbel (16:54) nejede,
  o Os 24720 Prostějov hl.n. (17:02) – Chornice (18:12) nejede v úseku Dzbel (17:55) – Chornice (18:12),
  o Os 24711 Dzbel (11:05) – Prostějov hl.n.(11:55) nejede,
  o Os 24713 Moravská Třebová (11:49) – Prostějov hl.n.(13:21) nejede v úseku M. Třebová (11:49) – Dzbel (12:33)
  o Os 24717 Dzbel (15:05) – Prostějov hl.n.(15:54) nejede,
  o Os 24721 Dzbel (17:05) – Prostějov hl.n.(17:54) nejede,
  o Os 24725 Chornice (18:15) – Prostějov hl.n.(19:21) nejede v úseku Chornice (18:15) – Dzbel (18:33).

 • Trať 307 Červenka – Prostějov
  Na základě vyhlášky Krajské hygienické stanice v Olomouci je od 16. března 2020 od 03:00 hod.
  zastaven provoz v úseku Senice na Hané – Červenka.
  Redukce osobních vlaků v úseku Červenka – Senice na Hané od 16. března 2020:

  o
  Os 13840 Litovel předm. (4:26) - Červenka (4:35) nejede,
  o Os 14056 Prostějov hl.n. (4:01) – Červenka (5:16) nejede v úseku Drahanovice – Červenka,
  v Drahanovicích je přestup do Os 14002, který pojede později (posunutý odjezd směr Olomouc hl.n. ve 4:42),
  o Os 13840 Litovel předm. (5:56) – Červenka (6:05) nejede,
  o Os 13802 Senice na Hané (5:55) – Červenka (6:44) nejede,
  o Os 13803 Olomouc hl.n. (5:33) - Litovel předm. (6:27) nejede v úseku Senice na H. – Litovel předm.,
  o Os 13804 Senice na Hané (7:10) - Červenka (7:35) nejede,
  o Os 13846 Litovel předm. (8:35) - Červenka (8:44) nejede,
  o Os 14062 Kostelec na H. (8:20) – Červenka (9:35) nejede v úseku Senice na H. – Červenka,
  o Os 13848 Litovel předm. (10:35) – Červenka (10:44) nejede,
  o Os 13850 Litovel předm.(12:35) – Červenka (12:44) nejede,
  o Os 14066 Prostějov hl.n. (12:10) – Červenka (13:35) nejede v úseku Senice na H. – Červenka,
  o Os 13806 Senice na Hané (14:08) – Červenka (14:44) nejede,
  o Os 14068 Prostějov hl.n. (14:10) – Červenka (15:35) nejede v úseku Senice na H. – Červenka,
  o Os 14070 Prostějov hl.n. (14:26) – Červenka (15:35) nejede v úseku Senice na H. – Červenka,
  o Os 13808 Senice na Hané (16:08) – Červenka (16:44) nejede,
  o Os 14072 Prostějov hl.n. (16:10) – Červenka (17:35) nejede v úseku Senice na H. – Červenka,
  o Os 14074 Prostějov hl.n. (16:26) – Červenka (17:35) nejede v úseku Senice na H. – Červenka,
  o Os 13852 Litovel předm. (18:35) – Červenka (18:44) nejede,
  o Os 14076 Prostějov hl.n. (18:10) – Červenka (19:35) nejede v úseku Senice na H. – Červenka,
  o Os 14078 Prostějov hl.n. (18:26) – Červenka (17:35) nejede v úseku Senice na H. – Červenka,
  o Os 13854 Litovel předm. (20:06) – Červenka (20:15) nejede,
  o Os 13856 Litovel předm. (20:35) – Červenka (20:44) nejede,
  o Os 14080 Prostějov hl.n. (20:10) – Červenka (21:35) nejede v úseku Senice na H. – Červenka,
  o Os 13858 Litovel předm. (22:17) – Červenka (22:26) nejede,
  o Os 13860 Litovel město (23:06) – Červenka (23:14) nejede,
  o Os 14057 Červenka (3:56) – Prostějov hl.n. (5:08) nejede v úseku Červenka – Senice na H. 
  U tohoto vlaku je v Drahanovicích (4:36) mimořádný přestup do náhradní soupravy,
  o Os 13801 Červenka (5:23) – Senice na Hané (5:48) nejede,
  o Os 13841 Červenka (5:38) – Litovel předm. (5:47) nejede,
  o Os 13843 Červenka (6:10) – Litovel předm. (6:19) nejede,
  o Os 13800 Litovel předm. (6:35) – Olomouc (7:26) nejede v úseku Litovel předm. – Senice na H.,
  o Os 13805 Litovel předm. (6:52) – Senice na Hané (7:07) nejede,
  o Os 13845 Červenka (7:13) – Litovel předm. (7:22) nejede,
  o Os 14065 Červenka (8:23) – Prostějov hl.n. (9:47) nejede v úseku Červenka – Senice na H.,
  o Os 13847 Červenka (9:11) – Litovel předm. (9:20) nejede,
  o Os 13849 Červenka (11:10) – Litovel předm. (11:19) nejede,
  o Os 14069 Červenka (12:23) – Prostějov hl.n. (13:47) nejede v úseku Červenka – Senice na H.,
  o Os 13807 Červenka (13:10) – Senice na Hané (13:47) nejede,
  o Os 14073 Červenka (14:10) – Prostějov hl.n. (15:47) nejede v úseku Červenka – Senice na H.,
  o Os 13809 Červenka (15:10) – Senice na Hané (15:47) nejede,
  o Os 14075 Červenka (16:10) – Prostějov hl.n. (17:47) nejede v úseku Červenka – Senice na H.,
  o Os 13851 Červenka (17:11) – Litovel předm. (17:20) nejede,
  o Os 14077 Červenka (18:10) – Prostějov hl.n. (19:47) nejede v úseku Červenka – Senice na H.,
  o Os 13853 Červenka (19:11) – Litovel předm.(19:20) nejede,
  o Os 14079 Červenka (19:53) – Prostějov hl.n.(21:47) nejede v úseku Červenka – Senice na H.,
  o Os 13855 Červenka (21:11) – Litovel předm.(21:20) nejede,
  o Os 13811 Červenka (21:43) – Senice na Hané (22:32) nejede,
  o Os 13857 Červenka (22:56) – Litovel město (23:04) nejede.

INFORMACE PRO PODNIKATELE (OSVČ)

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v souvislosti s aktuálními omezeními k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Doporučuje se zaslání tohoto oznámení elektronickou formou (přímo z ePortálu ČSSZ, do datové schránky OSSZ nebo jako přílohu e-mailu), případně poštovní přepravou. S ohledem na aktuální opatření nelze zajistit osobní podání na podatelně OSSZ bez předchozího objednání. 

Podnikatel není povinen živnostenskému úřadu oznamovat, že hodlá přerušit provozování živnosti.

Tuto povinnost, v případě, že hodlá přerušit provozování živnosti, má OSVČ vůči Okresní správě sociálního zabezpečení a jeho zdravotní pojišťovně (viz odkazy na www.cssz.cz, portály jednotlivých zdravotních pojišťoven, případně pro úřad práce www.mpsv.cz ). Pokud podnikatel trvá na tom, že oznámí přerušení provozování živnosti rovněž na živnostenském úřadě, informujeme o tom, že přerušení provozování živnosti je možné učinit bez nutnosti osobní návštěvy úřadu a to následujícími způsoby.

Podání lze zaslat do datové schránky statutárního města Prostějova  (ID: mrtbrkb), poštovní přepravou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem. Po dobu mimořádných opatření schválených vládou (prozatím do 24.3.2020 do 6:00) bude ze strany obecního živnostenského úřadu v Prostějově  akceptováno i zaslání oznámení o přerušení provozování živnosti e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu. Podání je možné zaslat na adresu posta@prostejov.eu.
V podání  o přerušení provozování živnosti na živnostenský úřad je třeba uvést

 • - osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště, datum narození)
 • - identifikační číslo osoby (IČO)
 • - dobu přerušení u všech  živností  (např. od 16.3.2020 do 30.6.2020), přerušení nelze učinit zpětně
 • - kontaktní telefon
 • - aktuální číslo občanského průkazu.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ - BEZKONTAKTNĚ

Finanční úřad pro Olomoucký kraj a jeho územní pracoviště v Olomouci, Šternberku, Prostějově, Přerově, Hranicích, Šumperku, Zábřehu na Moravě a Jeseníku žádají poplatníky, kteří chtějí podat daňové přiznání v následujících dnech, aby využili elektronickou formu podání.

Pro zamezení šíření nákazy nemoci COVID-19 při osobním podání daňového přiznání jsou na územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj umístěny SBĚRNÉ BOXY, do kterých je možné přiznání vhodit i mimo provozní dobu podatelny, která je v souvislosti s Usnesením vlády č. 279 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 omezena pouze na pondělí a středu v době od 8.00 do 11.00 hodin. Tyto sběrné boxy budou k dispozici až do skončení omezené provozní doby podatelen.

Adresa: Křížkovského 4186/1, PROSTĚJOV (Box je umístěn za vstupními dveřmi) - k dispozici v pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 14:30 hodin

SVOZ ODPADU - POPELÁŘSKÉ DESATERO

Společnost FCC Prostějov zajišťující vývoz a zpracování odpadů žádá občany, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19 případně občané s pozitivním nálezem na onemocnění COVID-19 v domácím léčení, aby své odpady dočasně netřídili:

Veškeré odpady z domácnosti dávejte v zavázaných pytlích (2 pevné pytle do sebe) do popelnice na komunální odpad. Pytle z vnějšku vydezinfikujte.
Snížíte tak riziko nákazy našich pracovníků, kteří vám pravidelně sváží odpad a i vašich spoluobčanů, kteří nosí odpady do barevných kontejnerů na tříděný odpad.

Popelářské desatero:

1. Svážíme pouze odpad v nádobách. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo popelnice.
2. Odpad do popelnic dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.
3. Víko popelnice vydezinfikujte!
4. Nádoby vystavujte večer před svozem a to přímo ke komunikaci.
5. Neřešte prosím jednotlivé reklamace. Nemáme kapacitu na to, abychom se vraceli pro jednu či dvě nevysypané popelnice. Pokud nebude svezena větší část obce (celá ulice, čtvrť apod.) napište nám e-mail s danou lokalitou. Jakmile to bude možné, budeme vás kontaktovat. Odpad navíc je možné, v těchto výjimečných případech, při dalším svozu vyvézt pouze, pokud bude vložen do 2 pevných pytlů (určených k ukládání směsného odpadu) a pevně zavázán.
6. Neodkládejte ani tříděný odpad vedle barevných kontejnerů.
7. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích.
8. Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy, vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na dobu po zrušení mimořádných opatření v ČR. I naše svozová společnost pracuje v nouzovém režimu s omezeným počtem pracovníků. Požádáme Vás, aby tímto opatřením nebyly posádky vozidel zbytečně přetěžovány
9. Mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou, vzhledem k zákazu vycházení, do odvolání zrušeny.
10. Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při svozu odpadu. Ohrožujete tím sebe i je. Udržujte doporučenou vzdálenost.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Koronavirus v Česku