KDE: Mořice

Stezka je osazena pěti informačními panely, na kterých se dočtete o přírodních poměrech této oblasti. V okolí tůní najdete louku, stromy i keře, z nichž by měl časem vzniknout lužní les. Mokroš slouží jako retenční nádrž a úkryt pro zvěř, ale také pro vycházku a možnost poznat přírodu.