KDE: pole za posledními domy, Dobromilice

Skulptura je hodnotným – tajuplně působícím – kamenosochařským dílem z jemnozrnného maletínského pískovce a díky svému umístění i zajímavým. Socha sv. Jana Evangelisty se nachází na poli, těsně za poslední domy Dobromilic ve směru na Doloplazy a v blízkosti zaniklé obchodní stezky.