KDY: kdykoliv
KDE: pole za posledními domy, Dobromilice
ZA KOLIK: zdarma

Zde najdete unikátní barokní památku, bezhlavou sochu sv. Jana Evangelisty, pocházející z roku 1774. Skulptura je hodnotným – tajuplně působícím – kamenosochařským dílem z jemnozrnného maletínského pískovce a díky svému umístění i zajímavým. Socha sv. Jana Evangelisty se nachází na poli, těsně za poslední domy Dobromilic ve směru na Doloplazy a v blízkosti zaniklé obchodní stezky.