KDE: Slatinky

Rozsáhlá stráň nabízí pohled na řadu terénních nerovností a drobných lomů po těžbě vápence. Jedná se o nejrozsáhlejší a zároveň i botanicky nejvýznamnější území na devonských vápencích v oblasti Kosíře.