KDE: Mořice

Jedná se tesaný kříž z hrubého, dnes už značně zvětralého pískovce. Na čelní straně je do hloubky vytesán středověký meč. V obci si návštěvníci, mimo jiné, mohou prohlédnout i residenční zámek řádu Paulánů.