KDE: Dobromilice

Most z kamene má zábradelní zídky ze smíšeného zdiva a tvoří jej tři půlkruhové čtyřmetrové oblouky o výšce dva metry. Tento raně barokní silniční most patří mezi naše kulturní památky. Plným právem, protože je jedním z nejstarších dochovaných, a navíc funkčních, mostů.