KDE: Malé Hradisko

Můžete ho najít na východním okraji Drahanské vrchoviny, nedaleko obce Malé Hradisko. Oppidum zabírá plochu 37 hektarů a je rozčleněno na tři části.