KDY: úterý 15. září od 17 hodin
KDE:
ZA KOLIK: vstup volný

Nahlédnete společně do života rodu pánů z Kravař, který své období největší slávy zažil v době předhusitské a za husitských válek. Přednáška se koná v sále Státního okresního archivu Prostějov.