KDY: 13. září, 8 - 16 hodin
KDE: požární stanice Prostějov a Konice
ZA KOLIK: zdarma

Den požární bezpečnosti, tak se oficiálně nazývá akce, při níž se veřejnosti otevřou prostory hasičských stanic. 

Na všech stanicích chtějí hasiči lidem představit své schopnosti a dovednosti, prezentovat specializovanou požární techniku, přiblížit práci sboru v našem kraji i upozornit obyvatele na pravidla a zásady protipožární bezpečnosti.

V pátek 13. září tak mají dospělí i děti během dne možnost prohlédnout si stanice a jejich vybavení, podívat se na ukázky práce hasičů, vyzkoušet si techniky protipožární bezpečnosti a přiučit se zásadám správného nakládání s ohněm a hořlavinami. Pro děti budou na velkých stanicích připravené hry s hasičskou tematikou. 

A proč pátek třináctého? Protože již řadu let patří neodmyslitelně k hasičům. Naším cílem je pořádáním preventivně-výchovných akcí přispět ke zlomení pověry, která je s tímto datem spojená. Každý rok proto vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků Den požární bezpečnosti na pátek třináctého, letos připadá na září.

1309_hasiči_pozvankaZdroj: Zdeněk Vysloužil