1. Nejstarší prostějovská pošta stávala od r. 1623 na rohu dnešní Wolkerovy ul. u kostela sv. Petra a Pavla. V druhé pol. 18. stol. byla pošta umístěna na dnešním nám. T. G. Masaryka č. 106, kde je nad vstupním portálem dodnes znak c.k. poštovního úřadu. V r. 1897 se poštovní úřad přestěhoval do nové budovy na Poděbradově nám.

2. Pohled na objekt pošty z budovy tzv. Černého dvora na Poděbradově náměstí kolem roku 1905.

3. Poštovní budova z roku 1897 je dílem stavební firmy Čeňka Venclíka.

4. V sousedství hlavní pošty se nacházel výrazný objekt filiálky Rakousko-uherské banky z r. 1912, dnes sídlo Komerční banky.

5. Podoba pošty v roce 1904. Naproti upoutá budova bývalé Habustovy kavárny.

6. Pohled na hlavní poštu ze Žižkova náměstí.