Podoba Filipcova náměstí se v minulosti značně lišila od té dnešní. Od roku 1881 se užívalo pojmenování Kostelní náměstí, současný název platí od roku 1893 podle osoby Jana Filipce (1431-1509), kancléře krále Matyáše Korvína a prostějovského rodáka.