Na místo tak vyrazily zásahové jednotky z Hrochova, Suchdola, Labutic, Jednova, Lipové a Seči. Poplach byl vyhlášen přesně ve 14.31 a hned pár minut na to na místo dorazily první hasičské vozy. Za deset minut po výjezdu začalo hašení vodou z hydrantu a za dalších pět minut byla dopravena voda z požární nádrže do cisterny.

„Hasiči vyzkoušeli funkčnost jejich vybavení, komunikaci pomocí vysílaček ,ale také signály pro dálkovou dopravu vody bez vysílaček,“ uvedla Anna Müllerová ze Sboru dobrovolných hasičů Hrochov.

Podle slov velitele zásahu bylo cvičení úspěšné a všechny jednotky byly pochváleny za dobrou práci.