"Hlídka muže vyzvala, aby oheň uhasil, což za pomocí čerstvě napadaného sněhu provedl. Na vozíku se nacházela lednice, různé kabely a jiný kovový odpad. Muž na výzvu hlídky ukázal i místo, kde k opalování materiálů docházelo. Zde bylo nalezeno dalších šest ohořelých elektrospotřebičů," informoval mluvčí městské policie Petr Zapletal.

Chystal kovový odpad do sběru. Na svou obhajobu muž uvedl, že zde provádí opalování spotřebičů a dalších materiálů, za účelem odevzdání ve sběrných surovinách a vyděláním finanční hotovosti. Přislíbil uklizení veřejného prostranství a odvezení veškerého odpadu do sběrného dvora. Přestupkové jednání dle zákona o odpadech hlídka oznámila správnímu orgánu k projednání.