Profesionálům pomáhali dobrovolníci z Hvozdu. „Hasiči po uhašení ohně ještě kropili nezasažená místa, aby zabránili opětovnému vznícení,“ uvedl jejich mluvčí Zdeněk Hošák. O půl jedenácté se podařilo plameny zdolat úplně. Škoda zatím nebyla vyčíslena.