Velkou roli v tom, podle lektora Grebeníčka, hrají naši předkové. Podrobnosti vysvětlí v aktuálním díle seriálu o regeneračních postupech a sebeléčení. Radim Grebeníček čerpal své zkušenosti při studiích na Univerzitě Nové doby v Praze. Léčebné metody učí lékaře, psychology a specializované terapeuty. S technikami sebeléčení seznamuje i širokou veřejnost. Své poznatky a prakticky všechny osvojené metody představí na svých přednáškách v kinosále na zámku v Bílovicích.

V minulém díle seriálu jste slíbil, že budete hovořit o hybných silách člověka a jeho rodu, kde je skryta nemoc, uzdravení i osudy lidí…

Ano. Každá rodina má svoji paměť sahající až k samotným kořenům jejího vzniku. Této paměti říkáme kolektivní nevědomí rodu. A tak jako má paměť naše rodina, stejnou má i celé lidstvo. Tvoří jeden celek, a všechny tyto paměti máme v sobě, ale jsou v nás uloženy tak hluboko, že v běžných stavech vědomí si tuto studnici velké moudrosti vůbec neuvědomujeme. Zásadně přitom ovlivňuje naše chování a také určuje náš osud. Jsou v něm ukryty zkušenosti našich předků, jejich inteligence, i to jak dokázali přežít hraniční situace. Dává odpovědi na naše životní otázky, předlohy a kritéria pro výběr partnerů a řadu dalších aspektů. A hlavně je zdrojem pro uzdravení i z toho největšího utrpení. Je to síla, jakou si ani nedokážeme představit. Všechny léky světa jsou ve srovnání s tímto pomyslným obrem v nás nulovými faktory.

Jak tedy může běžný smrtelník tuto sílu zužitkovat? Jakými způsoby se k ní lze dostat a využít například při léčení?

Tyto niterné potenciály nevědomí se aktivují zcela spontánně při mezních situacích. Například při ohrožení smrtí tento stav hypnotického transu, na krátkou dobu umožňuje člověku ze sebe doslova vybičovat výjimečné schopnosti. Existuje ale i řada klidných terapeutických způsobů, jak překročit takzvaného „strážce prahu", a dostat se nejen do podvědomí člověka, ale i hlouběji, do jeho nevědomí. Při závažných nemocích jako je rakovina nebo velká bolest či nesnesitelné duševní utrpení, můžeme proud této energie a vnitřní moudrosti nasměrovat tak, aby způsobil obnovu a regeneraci organizmu.

Je možné si některé z těchto metod osvojit pro sebeléčení?

Před pár týdny jsem sám zažil velice bolestivou zkušenost. V noci mě začal bolet zub, o kterém jsem nepředpokládal, že by vykazoval nějaké vady. Nechal jsem se prostoupit bolestí. Po chvíli jsem pochopil, že je to nadosobní zpráva vyvěrající z pramenů mého nitra. Přišla mi vize rytiny Williama Blakea ke knize Jóbově, kde se píše o studiu na škole bolesti: Bolest tam říká: „Pokud chceš někoho učit, musíš si nejprve získat studentovu pozornost. To já umím znamenitě. Jsem hluboká. Kdyby ses mě nebál, byl bys hluboký jako já. Jsem bránou k mystériím. Pak jsem sám sobě musel slíbit, že budu učit lidi zbavovat se bolesti." Bolest náhle ustala a už se neobjevila. Proto je mojí povinností nyní realizovat toto posvátné sdělení. Plánuji, že studium sebeléčení se bude konat v Bílovicích na zámku. Bude se ale jednat o pravidelný a dlouhodobý proces.

Prozradíte čtenářům, jaký bude program na zámku v Bílovicích příští týden?

V sobotu 23. února od 10 do 17 hodin se na zámku v Bílovicích uskuteční vzdělávací seminář s praktickou výukou zaměřený na Bolest a sebeléčení. Postupně vysvětlím, a také prakticky na dobrovolnících ukážu, různé způsoby zbavování se bolestí. Představím také metodiku, kterou na amerických univerzitách nazývají léčba proměnou vědomí. To vše v rámci nového oboru, který má název telesomatická medicína. Lidé si mohou také zažít skupinové léčení vědomím, kdy skupina lidí bude působit na jednu osobu tak, až bolest úplně ustoupí. Posluchači zažijí uvolnění bolesti skrze hypnotický trans nebo archetypální konstelaci. Jakou sílu má modlitba si zažijeme společně. Důraz je však kladen na efekt a použitelnost v praxi, proto si účastníci budou trénovat metody v rámci programu také na sobě. Taktéž si povíme si o využití exotických bylin při léčbě bolesti a omlazení těla.

Pro koho je tento léčebně – vzdělávací model určený?

Přihlásit se může prakticky každý, kdo trpí bolestí v jakékoliv podobě, poruchami pohybového aparátu, lidé trpící únavou, slabostí a vůbec všichni nemocní, kteří ztratili víru v uzdravení. Tento a další program na škole bolesti připravujeme s jednou naší Univerzitou a díky tomu budeme postupně zvát další kapacity z oboru, aby užitek byl skutečně cítit a byl celostní. Naším cílem je nejen lidi naučit se zbavovat bolestí, ale také, aby se postupně stali správci vlastního těla. Ve spolupráci s Regestudiem Pavla Grebeníčka máme připravený regenerační program, a je důležitou součástí péče o zdraví našich studentů. Je určen pro všechny věkové kategorie a zejména pro seniory. Kdo má zájem, je v sobotu vítán. Zde budou zájemci také informováni o dalším průběhu tohoto projektu. 

Zkušenost terapeutky Ľubici Melnikov, která absolvovala několik seminářů Radima Grebeníčka

Jednou z účastnic seminářů Radima Grebeníčka byla v nedávné minulosti i slovenská terapeutka Ľubica Melnikov z Dunajské Stredy. Ta tvrdí, že naučit se dobře provádět tyto terapie není vůbec snadné. „Chtěla bych je v budoucnu využívat mezi lidmi i na Slovensku, zatím ale tyto schopnosti nemám. Při svých terapiích mluvím často s velmi nemocnými lidmi. Po pohovorech s nimi jsem zjistila, že někteří z nich jsou velmi zablokováni negativními myšlenkami, ať už si toto dědictví nesou v genech nebo ze špatných osobních prožitků. Tyto blokace mohou být příčinou jejich nemocí případně, nebo mají vliv na zhoršování jejich zdravotního stavu," míní Ľubica Melnikov, která tvrdí, že Radim Grebeníček pomohl několika členům její rodiny při řešení dlouhotrvajících zdravotních obtíží.