Je zkušeným lektorem mnoha regeneračních metod. Netradičními způsoby se stará o osoby trpícími bolestmi všeho druhu, ale i psychickými obtížemi.

Některé ze svých metod představí v seriálu, který se na stránkách Deníku bude objevovat jednou za dva týdny.

Nebudou chybět ani zkušenosti pacientů tohoto terapeuta. Své poznatky a prakticky všechny osvojené metody představí na svých přednáškách v kinosále na zámku v Bílovicích

O jaké metody se jedná a čím jsou výjimečné?
Výjimečné jsou svojí účinností, a také tím, že jsou veřejnosti prakticky neznámé Jejich původ je bez nadsázky tajemný. Pochází totiž ze starých, veřejnosti zakázaných mystérií starodávných civilizací, jakými byla například Eleuzínská mystéria ve starém antickém Řecku, Apollónské kulty z Didymi, Delf, a jiných věštíren. Všechny tyto staré kulty a mocné léčivé síly starověku nechám obživnout v kinosále zámku a někteří šťastlivci je mohou vyzkoušet na sobě, když budeme rozpouštět bolest nebo duševní utrpení. Na všechny tyto fenomény se zároveň podíváme očima současných výzkumů, a vysvětlíme si, proč mohou tak dobře fungovat. Představím i unikátní, zcela nové postupy, které mají zdroj v moderní medicíně a psychoterapii. Konkrétně jde o moderní hypnózu představovanou americkým géniem, psychiatrem Miltonem Ericksonem nebo anglickým hypnotizérem Paulem Mc Kennou. Také prakticky předvedu léčebnou sílu, a ukážu, kolik toho mají společného současná kvantová fyzika, alchymická magie a nejnovější teorie vesmíru, takzvaná M - teorie. Díky těmto metodám budu fyzickou bolest a duševní utrpení přeměňovat v energii a duševní rovnováhu. Myslím, že pro většinu lidí by to mohla být nejen zajímavá podívaná, ale i mnohem víc.

Jak to myslíte? Jak mohou být předvedené metody užitečné pro lidi trpící bolestí a nemocemi dlouhodobě?
Jednoduché samoléčebné postupy se účastníci přednášky naučí okamžitě a pro vážné zájemce máme připravený další vzdělávací program. Léčba proměnou vědomí, tak se jmenuje první z nich, bude jednodenní a uskuteční se také na zámku v Bílovicích. Je pro všechny, kde běžné způsoby léčení nezabraly. Je pro ty, kteří se chtějí naučit něco nového, a vzít osud do svých rukou. Pro všechny přemýšlivé lidi, kteří pochopili, že současná ekonomická medicína může být často výnosným byznysem, a že farmaceutické laboratorní padělky, kterým ještě stále říkáme léky, nikomu dlouhodobé uzdravení ani spásu nepřinesly. Vyjádřil bych to asi takto: Je to cesta poznání a duševní proměny, cesta od utrpení k osvobození. Sám jsem tímto procesem učení a osobní proměnou musel projít, abych mohl na základě životní zkušenosti tuto nauku předávat dál. Jako bývalý astmatik a alergik jsem dozrál k pochopení, že žádná nemoc není ve skutečnosti chronická, a uzdravit se musíme především z falešné představy, že jsem nemocný. Nejvyšší medicínou je poznání. Teprve po nabytí poznání pochopíte, že k uzdravení potřebujete jen sami sebe.

Prozraďte některou z metod nebo aspoň část programu, na kterou se můžeme těšit v Bílovicích…
Vše bude probíhat jako příjemná kombinace poznávání a zábavy. Jejím cílem je na prvním místě užitečnost pro účastníky a naděje pro mnohé, kteří ji ztratili. Řada pacientů už tolikrát slyšela, že jejich léčba není možná a že být nemocný je normální nebo že nemoc patří k věku. Jsou to všechno nesmysly, kterým mnozí věří. Tvrdím, že člověk má umírat zdravý. Klíčovým tématem zůstává: Od utrpení k osvobození, od bolesti k tiché radosti. Budu konkrétní. Už několik let realizuji výzkum se skupinou hypnabilně talentovaných jedinců. Některé z nich pozvu, a ukážeme publiku rekonstrukci a zároveň obnovu Apollónských věštíren. Ukážu, jak některá média mohou v hypnotickém transu prorokovat velmi přesně budoucnost, jak dovedou určit zdroj nemocí, i cestu k uzdravení, nahlédnout do vašeho osobního osudu, osudu rodiny nebo i celé civilizace. Nebo kdo se stane prezidentem naší země. Předvedeme si kvantovou terapii, které se v lidovém léčitelství říká léčení na dálku, včetně diagnostiky na dálku, u člověka, kterého nám určí některý z diváků.

Mohou Vás nemocní oslovit i v rámci individuální terapie? Slyšel jsem, že je komplikované se k Vám dostat?
Ano, je to tak. Musím říct, že klienty si vybírám. Už po telefonu nebo první letmé konzultaci poznám, kdo má skutečný zájem o uzdravení. Navíc jsem zaneprázdněn tvorbou a realizací vzdělávacích programů, takže nové klienty přijímám minimálně. Pro mé studenty i pacienty, kteří se účastní mých vzdělávacích a regeneračních programů, zaujímám velmi přátelský vztah. Pomáhám jim k uzdravení i nad rámec kurzů, a to naprosto zdarma. Ctím touhu po poznání, která je neoddělitelná od uzdravení. Každý, kdo se chce doopravdy uzdravit, musí pochopit souvislosti, které jsou spojeny s nerovnováhou, které říkáme nemoc. Pořádám ale i semináře, kde hlavním tématem je systemická transformační terapie. Její zakladatelkou je americká psychoterapeutka Virginie Satirová. Lidově se jim říká rodinné konstalace. Při těchto terapiích se dotýkáme utrpení, které vychází ze zkrachovalých vztahů či neúspěchu. Řešíme traumata z opakovaných neštěstí, úmrtí blízkých, nebo zde také můžeme najít důvody, proč nemůže žena otěhotnět a hlavně, jak najít pěšinku k otěhotnění.

Na co se můžeme těšit v dalších dílech seriálu?
Nabídnu například témata, jako jsou osudové síly, vztahy a partnerství.  Seznámím čtenáře s tím, jak funguje kolektivní „nevědomí" rodiny, tedy hybná síla rodu, podle čeho si vybíráme partnery, nebo jak a proč opakujeme osudy našich předků a jak vystoupit z tohoto začarovaného kruhu. Také vysvětlím poznatky z archetypální psychologie, neboli jak se lze dostat ke zdroji hlubokých niterných potenciálů, které způsobí, že se uzdravíme prakticky z jakékoliv nemoci nebo zvládneme překonat životní krizi. (poh)

KDO JE RADIM GREBENÍČEK:

Radimu Grebeníčkovi je 42 let, působí střídavě v Praze a Bílovicích.

Věnuje se individuální i skupinové terapeutické praxi.

Uplatňuje při tom poznatky moderních věd, a také nauk starověkých civilizací.

Své metody a učení starých mistrů zceluje do organického celku, který nazývá integrální filozofie a medicína.

V minulosti provozoval přírodní lékárnu nabízející medikamenty tradiční čínské medicíny, indické ayurvédy, indiánské medicíny i evropského a světového herbalismu.

Založil a vedl centrum zdraví Elementa v Uherském Hradišti jako projekt s využitím celostní medicíny, regenerace v propojení se vzdělávacími programy.

Je absolventem Univerzity Nové doby v Praze, která se snaží propojovat nejdůležitější objevy moderní fyziky a biologie s humanistickými vědami, srovnávacím náboženstvím, uměním a základními poznatky nejstarších civilizací do integrálního pohledu na vesmír i duši jednotlivce.

Zaměřuje se na psychosomatická onemocnění. V Čechách, Moravě a na Slovensku vede regeneračně-poznávací semináře na téma Hypnóza a hypnoterapie, Systemické a archetypální konstelace, Léčba bolesti, Léčba alergie a autoimunitních onemocnění nebo Léčba proměnou vědomí.