Ocenění si osobně na semináři v Mikulově převzala primářka neurologického oddělení Gabriela Krejstová. "Dostali jsme se na špici hodnoceného žebříčku v rámci naší republiky a dosáhli jsme výborných výsledků i v rámci mezinárodního srovnání. Získané ocenění je pro nás proto velkým vyznamenáním a všichni zaměstnanci naší neurologie z toho mají velkou radost," uvedla primářka.

Neurologické oddělení Nemocnice AGEL Prostějov, je součástí sítě center vysoce specializované péče o pacienty s iktem, tedy cévní mozkovou příhodou. "Data do nových mezinárodních registrů zadáváme od roku 2016. Pro udělení ESO Angels Award se hodnotí několik základních kategorií. Patří mezi ně procento pacientů s CMP podstupujících rekanalizační terapii, dále procento pacientů léčených nejdéle do šedesáti minut, vyšetření poruch polykání, nasazení vhodné sekundární prevence a mnoho dalších parametrů," vysvětluje Gabriela Krejstová.

Prostějovská nemocnice získala od Ministerstva zdravotnictví statut Iktového centra v srpnu 2012 a stala se tak součástí celostátní sítě center poskytujících specializovanou léčbu tohoto velmi závažného onemocnění. Každý rok zde zdravotníci ošetří několik tisíc pacientů s neurologickými chorobami, z toho průměrně okolo 400 pacientů s cévní mozkovou příhodou.

Iktové centrum získalo v minulosti již tři ocenění – Platinum status za rok 2018, Gold status za rok 2019 a Diamond status za rok 2020.

Cévní mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Základem péče o postižené cévní mozkovou příhodou je kvalitní radiodiagnostika a dobře fungující neurologické oddělení se specializovanou jednotkou intenzivní péče.

"Součástí léčby cévní mozkové příhody je podání systémové trombolýzy, to je aplikace látky, která rozpouští krevní sraženiny. Hlavním kritériem úspěšnosti léčby je okamžitý transport pacienta na specializované pracoviště, včasné zahájení intervenční nebo konzervativní léčby od vzniku iktu, stabilizace zdravotního stavu pacienta v co nejkratší době a zajištění multioborové péče – tedy neurologa, internisty, fyzioterapeuta, logopeda a klinického psychologa," uzavírá primářka Krejstová.