„V letošním roce jsme vybrali opravdu nejvyšší kouzelnou částku vůbec. Chtěl bych všem, kteří nám pomohli a přispěli do sbírkové kasičky moc poděkovat," připomněl Jiří Hadaš. Za dosavadní pětiletou spolupráci se mu na konto nadace podařilo přispět celkovou částkou přesahující osmdesát sedm tisíc korun.

Do projektu si pro rok 2015 připravil se svým týmem nový animační pořad, tentokrát v indiánském duchu. Během dvouhodinové show, která je pod vedením kouzelného šerifa Jirky Hadaše, děti tančí, zpívají, soutěží v indiánských dovednostech a samozřejmě nechyběla ani oblíbená škola kouzel. Po celou dobu animačního pořadu dětem pomáhají indiánky Tititapa a Kipakapa, které malé kamarády učí nové tanečky a pomáhají jim při soutěžích a hrách.

„Je nám líto, že některá města nepovolila sbírku pro Kuře v rámci našeho Kouzelného karnevalu uspořádat. Rozhodnutí jsme museli akceptovat. Ale i přes některá zamítnutí jsme v letošním roce překonali loňský výtěžek o 77 korun a tato nová částka je za pět let spolupráce s NROS nejvyšší, " s radostí vysvětluje kouzelník Jirka Hadaš. Na zapečetěnou pokladničku na většině karnevalů dohlíželi originální bodyguardi – plyšoví maskoti zajíce a vlka z lední show Jen počkej, zajíci!

V rámci turné Kouzelný karneval 2015, ve kterých probíhala sbírka, navštívili Popice u Brna, Mikulov, Kroměříž, Boršice, Starý Poddvorov, Býkovice, Lukov, Kyjov, Strážnice, Jalubí, Uherské Hradiště, Jarošov, Vlčnov, Polešovice, Mutěnice, Vnorovy, Strážovice, Milotice a Čejkovice.

POMOZTE DĚTEM je sbírka, kterou společně organizují od roku 1998 Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Při posuzování projektů je kladen důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR.

Za dobu své existence si mezi občany ČR sbírka získala velkou důvěru. Nemalou měrou k tomu přispívá transparentní způsob prezentace využití vybraných finančních prostředků. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost prostřednictvím krátkých dokumentů s konkrétními podpořenými projekty. Od roku 2002 jsou dokumenty pravidelně uváděny premiérově na ČT1 v samostatném cyklu nazvaném „Kde peníze pomáhají".