Mohl byste přiblížit své zkušenosti s koučováním volejbalu?
Dospělé kategorie trénuji od roku 1987, přičemž nejdéle – dvanáct let – jsem vedl družstvo mužů SK UP Olomouc jako hrající trenér, od roku 2004 coby asistent kouče. Se ženami mám mnohem méně zkušeností, když jsem v letech 1991 až 1993 působil jako asistent trenéra u družstva SK UP Olomouc.

Jak jste se dostal k možnosti vést kondiční část přípravy VK Prostějov?
Velmi dobře se známe se sportovním ředitelem klubu Peterem Gogou, který u nás v Olomouci v sezoně 1993/94 působil. Tehdy jsem měl možnost jej dokonale poznat nejen jako trenér, ale i jako spoluhráč. V poslední době jsme si spolu opět zahráli na mistrovství republiky veteránů, kde jsme o možnosti spolupráce poprvé hovořili. Petra považuji za skutečného profesionála, proto mě možnost spolupracovat s ním při vedení nově vytvořeného prostějovského družstva zaujala.

Existuje varianta, že byste u VK zůstal v nějaké roli i po uplynutí zmíněného měsíce?
Zatím jsme domluveni na uvedené období s tím, že si poté sedneme a prodiskutujeme možnosti další spolupráce.

Pojďme k dosavadnímu průběhu přípravy, jejíž první týden jste strávili na soustředění v Morkovicích. Jak to tam vypadalo a na co konkrétně jste se zaměřovali?
Prostředí v Morkovicích bylo pro splnění cílů úvodního přípravného bloku naprosto ideální. Byl tam absolutní klid, vše potřebné jsme měli k dispozici v areálu s fotbalovým hřištěm a veškerým nezbytným zázemím včetně bazénu. Náplň soustředění? Prioritně speciální cvičení stimulující hluboké svalstva trupu zajišťující jeho stabilitu. Druhou dominantou byla atletická příprava. Celkově považuji týden za vydařený.

Na laika pozorujícího vaši kondiční přípravu působí některé speciální cviky až exoticky. Je tohle moderní trend a směr, kterým pilování fyzičky v poslední době míří?
Přesně tak. Na Fakultě tělesné kultury přednáším problematiku sportovního tréninku, což vyžaduje sledovat nové poznatky a trendy v této oblasti. O správnosti tohoto směru jsem plně přesvědčen. Není náhodou, že uvedeným cvičením věnují především vrcholoví sportovci stále více pozornosti.

Nesetkal jste se u některých hráček s nedůvěrou, když měly provádět dost nezvyklé cviky?
Neměl jsem takový pocit. V tomto smyslu působila velmi pozitivně přítomnost několika zkušených profesionálek, které se během své dosavadní kariéry s podobnou náplní přípravy již setkaly. Navíc hráčky díky signálům svého těla brzy poznají, co je pro ně dobré a co ne. S přístupem děvčat jsem byl maximálně spokojen!

Jak to vypadalo s připraveností hráček před zahájením společné práce a jak to vypadá nyní po více než čtrnácti dnech tréninku?

Celý úvodní blok jsme odstartovali testováním kondice na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Testy samozřejmě odhalily rozdíly v aktuální úrovni některých ukazatelů kondice. Mým úkolem je na výsledky zareagovat a družstvo připravit co nejlépe na další část přípravy. Dosud absolvovaný tréninkový program byl v prvé řadě zaměřen na vybudování silového základu, který umožní zvýšit efektivitu tréninku v následujících cyklech přípravy. Jejich hlavním cílem již bude rozvoj speciální volejbalové kondice.

Po návratu z Morkovic pokračujete s přípravou v domácích podmínkách. S jakou náplní?

Ve druhém týdnu jsme obsahově navázali na úvodní blok v Morkovicích, zvýšili jsme především objem zatížení zmiňovaných cvičení. Děvčata se dále například učila technice základních plyometrických cvičení, která jsou důležitá pro rozvoj výbušné síly. Ve třetím týdnu pokračujeme v podobném duchu a navíc jsme přidali posilovnu. Herní trénink zařazujeme jen sporadicky, přijde na řadu až po uplynutí prvního měsíce.

Na tomto schématu jsme se dohodli s hlavní trenérkou VK Táňou Krempaskou. Dle naší společné filozofie je důležité nic neuspěchat, pracovat koncepčně a tým připravit tak, aby jeho výkonnost kulminovala v rozhodujících fázích sezony.