Cvičení vede Roman Řežáb, jehož garanty jsou mistr Zhai Hong Yin a Jan Turneber. Roman Řežáb tímto zve všechny zájemce o kurz a současně nabízí široké veřejnosti stručný náhled na filozofii Tai-ji.

„Všechny naše tělesné aktivity se podílí na udržování nebo na vyčerpávání životní síly. Množství pohybů a úsilí, které vynakládáme při každodenní činnosti, musí být harmonicky rozděleno na celé tělo. Často přehnaně zatěžujeme pouze některé jeho části, čímž dochází k nerovnováze. Abychom tento stav napravili, stačí jednoduchá cvičení spočívající v tom, že v poměrně krátké době procvičíme jeden kloub po druhém, aniž bychom se snažili příliš zapojovat svaly, které je uvádějí do pohybu.

Jedná se o cvičení Tai-ji. Jeho podstata spočívá v nenásilném uvedení každého kloubu do pohybu. Pravidelným cvičením postupně dosahujeme maximálního stupně uvolnění. Cvičení je přitom nenásilné a postupné, takže je vhodné a velmi přínosné i pro ty, co mají nejrůznější bolesti a pohybová omezení. Tyto pohyby - často řazené do kratších či delších sestav - provádíme zevrubně a několikrát, aniž bychom se snažili rozvíjet svalstvo. Rozvoj svalstva a celkové zpevnění organismu je při cvičení Tai-ji zcela přirozené, není však cílem. Tím je udržet si funkčnost a pružnost kloubů. Jednoduše řečeno: abychom i ve vyšším věku byli pohybliví. Rozličné pohyby a postoje pozitivně působí na všechny vnitřní orgány. Cvičení Tai-ji účinně a nenásilně mobilizuje všechny části těla, což zároveň usnadňuje funkci vnitřních orgánů.

I když se navenek jeví jako forma poklidných cvičení, jeho vnitřní efekt je velmi silný. Aniž bychom vydávali svou energii formou svalové činnosti, uvádějí účinněji do oběhu naši vnitřní energii.

Vliv sportování na zdraví

Pokud usilovně sportujeme, vyžaduje to zároveň i hojnost stravy, tudíž nadměrně zatěžujeme trávicí a vyměšovací funkce. Klouby a svaly jsou podrobovány krutým zkouškám a trpí nadměrným opotřebením. Pocení se přitom považuje za zdraví prospěšné vylučování toxinů. Silová cvičení s sebou často nesou i značné psychické vypětí. Člověk usiluje o dosažení určitého cíle, chce zvítězit a překonat vlastní meze až na pokraj svých schopností.

Jak k tomu přistupuje Tai-ji?

Tai-ji je naprosto odlišné. Pokud cvičíme, snažíme se o koncentraci, ale jsme zároveň uvolnění a nijak se nesnažíme dosáhnout nějakého sportovního výsledku či překonat sami sebe. Dýchání je hluboké, ale zcela přirozené. Pokud pozorujeme zadýchání nebo přílišné pocení, neprovádíme cvičení správně.

Obecně platí, že sportování zdraví prospívá

Mnoho lidí se domnívá, že sportování je pro zdraví prospěšné. Je tomu tak. Naše vnitřní orgány a klouby určitý druh pohybu skutečně potřebují. Vždyť když se podíváte na lidské tělo, tak je zřejmé, že je uzpůsobeno k pohybu a nikoliv ke statickému posedávání a polehávání. Fyzické cvičení je nutné k udržení životní energie a k jejímu harmonickému koloběhu ve všech částech těla. Abychom však tohoto dosáhli, není nutné strádat při vysilujících cvičeních, které vyčerpávají energii. Nadměrná cvičení zdraví neprospívají. Jak se říká: všeho s mírou. Nicméně stejně jako u výživy, je i zde nejdůležitější pravidelnost našich návyků.

Pokud vás Tai-ji zaujalo již dříve nebo vás oslovil tento článek, přijďte se podívat na ukázkové hodiny v úterý 18. září od 17.30 hodin v tělocvičně ZŠ Jana Železného (bývalá ZŠ Sídliště svobody) a ve čtvrtek 20. září od 19.30 hodin ve fitness Remi Sport v Českobratrské ulici. Jestliže budete chtít pečovat o své zdraví cvičením Tai-ji, tak pravidelná setkání budou na stejných místech a ve stejných časech jako ukázkové hodiny. Všechny vaše otázky rád zodpovím na ukázkových hodinách nebo e-mailem na adrese roman.rezab@seznam.cz či telefonicky na čísle 605747887.“ Roman Řežáb, vedoucí cvičení Tai–ji.