Už od desáté hodiny ranní budou před halou probíhat ukázky z činnosti tělocvičných jednot SŽP (judo, zápas ř. ř., házená, lukostřelba, šach), vystavena bude vojenská technika 601. skupiny speciálních sil Prostějov.

Mezi třináctou a patnáctou popolední bude hrát dechová hudba Krumsíňanka. K vidění budou i ukázky výcviku služebních psů. Pro děti bude k dispozici skákací hrad a další atrakce.

„Sokolská župa Prostějovská má dvaatřicet tělocvičných jednot s tři a půl tisíci členů. Šedesát procent je ve věku do osmnácti let, nejčastějšími oddíly jsou kopaná, volejbal a florbal. Nejúspěšnější jsou v TJ Sokol I Prostějov nohejbal, judo a zápas ř. ř., v TJ Sokol II Prostějov a v TJ Sokol Kostelec na Hané házená, v TJ Sokol Přemyslovice kuželky. Nejpočetnějšími jsou oddíly všestrannosti,“ informuje starosta SŽP, Svatopluk Tesárek a pokračuje: „V TJ SŽP převažují ženy, a to nejen na Prostějovsku, proto asi máme v Praze na ústředí ve sto padesáti šestileté historii první starostku České obce sokolské, Ing. Hanu Moučkovou."

V Prostějovském regionu je davadvacet sokoloven a všechny tělocvičné jednoty mají i svá venkovní sportoviště.

"Tento majetek nám byl předán minulými generacemi sokolů a jsem rád, že ve všech tělocvičných jednotách přistupují k tomuto majetku zodpovědně, snaží se ho zvelebovat a v lepším stavu předat dalším generacím. K tomu mnohdy napomáhají vedení obcí bez této pomoci bychom tento majetek těžko spravovali," zamýšlí se Tesárek a dodává: "Kapacity využití sokoloven jsou různé. V Prostějově bychom potřebovali sokolovny tři, ale například v Rozstání je to s využitím sokolovny horší. Každá tělocvičná jednota zná své možnosti a my víme, že všude dělají mnohé pro to, aby sokolovny byly přístupné pro každého, kdo má zájem o jejich využití."

Sokolové mají radost, že jejich tělocvičné jednoty působí ve svých obcích jako tahouni společenského, kulturního a sportovního života, protože to vždy bylo, je a bude hlavním posláním Sokola.

"Sokol je přístupný pro všechny, kteří uznávají demokracii, svobodu a jsou ochotni udělat něco nejen pro sebe a své rodiny, ale i pro ostatní spoluobčany," těší starostu Tesárka. 

Přijďte se podívat na slet Sokolské župy Prostějovské, či na následující krajský slet do Přerova. Také na XVI.Všesokolský slet 5.- 6. července 2018 do Prahy. Sami se přesvědčíte, že Sokol není jen nějaký spolek, který vznikl za účelem získání dotací.

"Sokol je značka, moderní značka s tradicí, historií a moderním programem. Nežijeme jen z minulosti, ale minulosti si vážíme a pracujeme pro budoucnost. Pro budoucnost naší země, tak jako Sokolové v minulém století,“ říká hrdě starosta SŽP, Svatopluk Tesárek.

VLASTIMIL KADLEC