Po vzniku první sokolské tělocvičné jednoty v Praze v roce 1862 byl Prostějov v roce 1869 sedmým městem na Moravě, ve kterém byla sokolská jednota ustavena. Jejím zakladatelem byl advokát JUDr. Josef Fanderlik a byl jejím prvním starostou. Tehdy měl Prostějov 12 tisíc obyvatel a početnou skupinu obyvatel tvořili německy mluvící Židé a proto se Prostějovu říkalo „hanácký Jeruzalém“.

Radnici a městskou správu ovládali zástupci německé menšiny, až v devadesátých letech 19. století se dostalo do popředí několik českých osobností, v čele s dr. Ondřejem Přikrylem, které usilovaly o osvobození města z německé nadvlády. Prostějovská sokolská jednota rostla, přihlásila se i řada členů z blízkého venkova.

Rok 1899 potom přinesl rozdělení prostějovských tělocvičných jednot na Sokol I a Sokol II, v roce 1908 byla slavnostně otevřena prostějovská sokolovna, v roce 1911 vznikla Sokolská župa Prostějovská a o sedmnáct roků později byl dokončen a předán veřejnosti prostějovský sokolský stadion ze Kosteleckou ulicí. Sokolské TJ pak musely čelit v různých pohnutých dobách mnoha drtivým zásahům a po zákazech činnosti sokolské organizace následně i členové. Celá řada Sokolů přišla v průběhu světových válek o své životy…

Ve znamení všestrannosti

Dnes se vyžívají členové TJ Sokol I Prostějov v odboru všestrannosti a ve sportovních oddílech zápasu, nohejbalu, juda a volejbalu, členové TJ Sokol II Prostějov převážně v odboru všestrannosti a oddílu házené.

Oslavu jubilea zahájili pořadatelé slavnostním nástupem Sokolů s prapory, přítomní potom uctili českou státní hymnu a sokolské famfáry. Připravenému bohatému programu pak vévodila reminiscence cvičení mužů z různých tělocvičných jednot Sokolské župy Prostějovské a slavnost oficiálně zahájil starosta Sokola I Prostějov, Richard Beneš.

Účastníky pozdravili hosté, pořadatele potěšila účast starosty i místostarosty města Prostějova, Jana Tesaře a Miroslava Pišťáka, a starosty Sokolské župy Prostějovské, Svatopluka Tesárka. Následovalo připojení stuhy k praporu TJ Sokol I Prostějov, věnované výborem České obce sokolské v Praze ke 140. výročí založení Sokola v Prostějově a křest knihy „100 let prostějovské sokolovny.“

Sedm zasloužilých žen a mužů z tělocvičných jednot Sokolské župy Prostějovské bylo odměněno za dlouholetou činnost bronzovými odznaky České obce sokolské, Marie Komínková, Dušan Komínek a Josef Smékal z TJ Sokol Přemyslovice, Doubravka Bučková a Jitka Vitásková z TJ Sokol I Prostějov, Marie Hrubá z TJ Sokol Vřesovice a František Coufalík z TJ Sokol Vrchoslavice.

Křtila se i knížka

V průběhu dalšího programu následovalo připojení stuhy k praporu Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov, věnované výborem České obce sokolské v Praze, a křest knihy „100 let prostějovské sokolovny.“

Představily se pěvecké spolky Vlastimila i Orlice, několik hanáckých tanců předvedli členové souboru Mánes, ženy z TJ Sokol Vrchoslavice a dalších TJ Sokolské župy Prostějovské cvičily s míčky, zahráli a zazpívali žáci Základní a umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově a o své činnosti pohovořili loutkaři, přinášející pravidelně v prostějovské sokolovně radost nejmenším.

Dvojice žáků z nohejbalového oddílu TJ Sokol I, mimochodem mistrů České republiky, zahrála na akordeony a nechyběl ani přitažlivý film, sestřih různých významných sokolských akcí, od roku 1938 do dnešních dnů.

Celou akci moderovala a v závěru slavnostního odpoledne poděkovala všem účinkujícím za vystoupení, i hostům za účast, Božena Ohlídalová.

VLASTIMIL KADLEC