„Počet našich členů oproti předchozímu roku vzrostl na 197, z toho je 89 mužů, 55 žen, 21 dorostenců, 36 žáků a 16 žákyň,“ prozradil na úvod starosta Sokola II Zdeněk Čech. „Co se činnosti jednoty týká, nemalou pozornost jsme loni věnovali údržbě a opravám sportovišť i turistické základny v Ptenském Dvorku. V prostějovském areálu U Kalicha bylo provedeno zateplení šaten, kompletní oprava obou sociálních zařízení včetně WC, oprava okapů, střech a svodů. Všechny práce přitom proběhly ještě před zahájením sportovní činnosti ve venkovním areálu a neskonale zkvalitnily celé zařízení,“ zaradoval se Čech.

Následně rozvedl též rekonstrukci tělocvičny U Kalicha. „Nejdříve jsme opravili šatny a WC, z venkovní strany okapy, svody a podhledy. Během školních prázdnin pak byla vyměněna podlahová krytina, vymalovány šatny a zejména přebroušeny i přelakovány parkety v tělocvičně. Celkové náklady na tyto opravy přesáhly milion korun, přičemž 600 tisíc pokryla dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zbytek jsme uhradili z vlastních zdrojů,“ popsal starosta. Nezahálel ani areál v Ptenském Dvorku. „Tam se opravila střešní krytina na chatkách stejně jako okapy a svody, kuchyni jsme vybavili do nerezu. Veškeré finanční náklady ve výši 175 tisíc korun jsme přitom pokryli z rozpočtu jednoty,“ navázal Čech.

Tak výrazné investice by nebyly možné bez pomoci sponzorů. „V tomto ohledu je třeba poděkovat pánům Cetkovskému, Ordeltovi a Navrátilovi z oddílu házené za zajištění celé řady obchodních partnerů. Za sponzorink vděčíme firmám Hanácké železárny a výhybkárna, H + D, UPC Direkt, Feico, Lorgi, Kalicov, Letev, Nečas a Vahall, prostřednictvím nohejbalového oddílu se navíc povedlo zajistit částečnou rekonstrukci antukových hřišť ve spolupráci se společnostmi Skanska a Strabag,“ řekl Čech. Největší díky poté směřoval k městu Prostějovu. „Každoročně nám poskytuje na činnost jednoty finance, bez nichž bychom nemohli existovat. Děkujeme i Olomouckému kraji, který také věnoval částku ze své veřejné finanční podpory,“ přidal starosta TJ.
Přiznat musel i jeden dílčí neúspěch. „Bohužel se nám nezdařilo pokročit v nejdůležitější věci – ve výstavbě nové haly. Přes veškeré úsilí a určité přísliby naše žádost o dotaci poslaná na Ministerstvo financí i rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny neprošla. Nepomohlo ani přiložené vyjádření okolních škol, že rovněž jim by nová hala velmi pomohla. Vždyť jediným zařízením splňujícím příslušné parametry je v současnosti hala RG a ZŠ ve Studentské ulici, která doslova praská ve švech a například během její nedávné rekonstrukce vznikl velký problém celé řadě sportů,“ povzdechl si Čech s tím, že navzdory prvnímu nezdaru Sokol II podá žádost o dotaci znovu, tentokrát i dalším subjektům (Městský úřad, Česká obec sokolská ad.).
Na závěr si starosta jednoty nechal samotné hodnocení činnosti, do níž spadá působení několika klubů.

Oddíl sokolské všestrannosti: Cvičí pravidelně dvakrát týdně po celý rok mimo školních prázdnin v tělocvičně TJ. O spokojené členky pečují cvičitelky Táňa Beránková a Táňa Žilková, společně zorganizovaly i slavnostní shromáždění celého klubu.

Oddíl volejbalu: Působí v něm tři družstva. A-tým pod vedením paní Lenzové vyhrál ještě koncem roku 2005 turnaj O pohár bratra Přidala, béčko i céčko působí se střídavými úspěchy v Hanácké volejbalové lize smíšených družstev.

Oddíl nohejbalu: Zúčastnil se řady turnajů, některé z nich včetně velkého klání firmy Skanska sám uspořádal na kurtech U Kalicha.
Oddíl házené: Je suverénně největším spolkem pod hlavičkou Sokola II, přesto zůstává neprávem ve stínu jiných a divácky populárnějších sportů. Přitom oddíl loni oslavil 40. výročí vzniku mezinárodní házené v Prostějově a působí v 1. lize mužů, což je druhá nejvyšší soutěž ČR! Celkově se TJ může pyšnit sedmi házenkářskými družstvy (muži, starší dorostenci, starší žáci, mladší žáci A + B, žákyně, minižáci), jež úspěšně reprezentují ve svých mistrovských soutěžích a navíc pravidelně bojují při různých turnajích. Z těch organizovaných jednotou určitě stojí za zmínku 48. ročník Jeřábkova memoriálu mužů a turnaj O putovní pohár ředitele ZŠ Kollárova mladších žáků, vrcholem minulé házenkářské sezony se pak stalo červnové setkání všech bývalých i současných hráčů, funkcionářů a trenérů u příležitosti zmíněných čtyřiceti let mezinárodní házené v našem městě.