Starosta TJ Sokol II Prostějov Zdeněk Čech ve svém hlavním projevu konstatoval splnění všech bodů usnesení z minulé valné hromady a následně se věnoval hodnocení období mezi valnými hromadami.

Největší pozornost věnoval oddílu házené. Má nejvíc členů a je nejaktivnější. Druholigový tým mužů po méně zdařilé sezoně 2010 – 2011 je na tom opět podstatně lépe, po podzimu 2011 mu patřilo v tabulce soutěže velmi pěkné třetí místo. Mládežnická družstva dosahují dlouhodobě velmi dobrých výsledků, oddíl má dva dorostenecké celky, dvě žákovská družstva i nejmladší adepty tohoto sportovního odvětví v přípravce. V neposlední řadě ocenil starosta TJ Sokol II skutečnost, že v odboru sokolské všestrannosti je stále více oblíbené cvičení žen.

V uplynulém roce činily finanční náklady na činnost oddílů a odboru TJ Sokol II Prostějov téměř dva miliony korun. Zajistit je, nebylo jednoduché. Pokladnu TJ naplňovaly členské příspěvky, oddílové příspěvky členů, prostředky získané z vlastní hospodářské činnosti a z pronájmů prostorů sportovního areálu TJ i tělocvičny. Také z provozu turistické základny TJ v Ptenském Dvorku, která slouží k rekreačnímu pobytu, a to nejen vlastních členů. Přispívá také Česká obec sokolská od komise sportu pro házenou, další příjmy byly z reklam a od sponzorů. To vše by nestačilo, kdyby v uplynulém období nebylo významné pomoci ze strany Městského úřadu v Prostějově a Olomouckého kraje. Čech vyslovil za mnohastrannou pomoc upřímné poděkování, které bylo zahrnuto i do usnesení z jednání. Za práci a dobrou reprezentaci tělocvičné jednoty i města Prostějova poděkoval členům TJ, dobrovolným funkcionářům, trenérům a cvičitelkám.

Celkový majetek TJ Sokol II Prostějov v hodnotě asi 7,5 milionu korun je podle zprávy kontrolní a revizní komise řádně ošetřován. Prostředí, ve kterém rozvíjí TJ Sokol II Prostějov svou činnost, je věnována náležitá pozornost se snahou o jeho neustálé zlepšování.

Delegátům valné hromady zpestřily jednání členky odboru sokolské všestrannosti kulturní vložkou a v následné rozpravě vystoupilo s věcnými příspěvky sedm delegátů.

Další úspěchy ve sportovní i tělovýchovné činnosti popřál všem členům TJ Sokol II Prostějov místostarosta Sokolské župy Prostějovské Richard Beneš.⋌ (kdl)