V hlavní aleji lemované břízami jsou pouhé tři lavičky. Odpadkových košů je v parku o něco víc, speciální nádoby na psí exkrementy chybí úplně.

„Dřív byly v hlavní aleji litinové lavičky. Na zimu se vždy přenesly do areálu mateřské školy a na jaře opět rozestavily. Teď jsou pod břízami jen tři lavičky a to je na tak dlouhé stromořadí trochu málo,“ upozornil na nedostatek místa pro odpočinek Rudolf Holubek.

Sedmi hektarovou plochu parku založeného v roce 1932 využívají lidé také k procházkám se psy. Koš na psí exkrementy v něm však není ani jeden. „Už jsem na to upozorňoval pracovníky odboru komunálních služeb,“ uvedl strážník městské policie Petr Sekanina, do jehož okrsku Kolářovy sady spadají.

Především od starších lidí získává informace, kde mladí lidé nejvíce tropí hluk a nepořádek. Pochůzky proto směruje hlavně do okolí hvězdárny, kde bývá největší koncentrace mladých lidí.

„Dřív se mládež hodně scházela na novém hřišti nedaleko základní školy. Odtud se nám ji už podařilo vytlačit,“ poznamenal Sekanina.

Uhlídat pořádek se v parku daří jen částečně. „V patek a o víkendu večer chodí parkem party mladých, vykřikují, vyvracejí značky a rozhazují odpadkové koše. Městská policie slibovala, že park bude hlídat a nic,“ poukázala na vcelku pravidelně opakující se jev Ludmila Svobodníková. Podobné problémy řeší strážníci i v jiných částech města, převážně na „barových“ trasách.

„V okamžiku, kdy lidé zjistí, že se něco děje, měli by nám ihned zavolat,“ reagoval ředitel městské policie Jan Nagy.

Revitalizací Kolářových sadů, které jsou z pohledu skladby porostů velmi bohaté, se prostějovská radnice zabývá od roku 2002. Tehdy nechala vypracovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci parku, ke které má dojít v následujícím kalendářním roce.

„Otázku revitalizace Kolářových sadů bude příští týden projednávat rada města. Je potřeba posoudit nakolik původní projektová dokumentace odpovídá veřejnému mínění a požadavkům lidí,“ ujistil místostarosta Pavel Drmola.