Výrazně se spolupodílel na organizaci brněnského mistrovství světa v korfbalu a není proto povolanějšího Prostějovana, s nímž by bylo možné tuto vrcholnou událost ve stále populárnějším sportovním odvětví probrat. Současný šéf korfbalového oddílu SK RG Prostějov a velký propagátor této smíšené kolektivní hry Jan Mynařík nám ochotně poskytl následující rozhovor.

Kolik lidí z Prostějovska se aktivně zapojilo do pořádání šampionátu v Brně?
Byl jsem to já coby jeden z organizátorů v press centru MS a Martin Uherka jako mezinárodní rozhodčí základních i čtvrtfinálových skupin. Mnoho dalších se pak podílelo na zajišťování projektu Patron týmu, v jehož rámci došlo k propojení zahraničních reprezentačních družstev a základních škol v některých městech ČR. S kvalitním průběhem tohoto projektu v případě Prostějova pomáhalo několik členů SK RG a také pan Kremla, který coby duchovní otec prostějovského korfbalu koordinoval především návštěvy národních týmů Belgie, Polska a Německa na radnici.

Pojďme k vám osobně. V čem přesně spočívala vaše práce během mistrovství?
Jako tvůrce nových webových stránek Českého korfbalového svazu jsem byl zodpovědný za mediální výstupy z celého průběhu MS. A protože jsme se s kolegy snažili veřejnost informovat co nejpodrobněji, šlo o práci hodně náročnou a zdlouhavou. Jejím výsledkem bylo téměř osmdesát tiskových zpráv.

Přinesla tato enormní snaha odpovídající zájem veřejnosti?
Co se médií týká, určitě to mohlo být i lepší, ale rozhodně si nestěžujeme. Korfbal je stále menší sport a jako takový budil velmi solidní pozornost, díky světovému šampionátu se dostal do České televize, na TV Nova, do celostátních novin i na internetové servery. Nejvíc jsme si přitom cenili intenzivní spolupráce s Deníkem, ten o MS informoval opravdu bohatě.

Podařilo se díky této prezentaci dostat korfbal do povědomí širší veřejnosti?
Myslím, že jednoznačně ano. Návštěvnost webových stránek Českého korfbalového svazu šla během mistrovství osminásobně nahoru, obecně se slovo korfbal objevovalo mnohem častěji ve všech internetových vyhledávačích. Celkově se povedlo náš sport zpropagovat velice dobře a teď záleží na tom, jak tenhle vzniklý potenciál využijeme do budoucna.

Máte konkrétní představu, jak na to a čeho chcete dosáhnout?
Největším cílem je maximálně rozšířit členskou základnu českého korfbalu. Ta stávající čítá okolo dvou tisíc lidí a čím víc ji navýšíme, tím lépe. Na konkrétních krocích ke splnění tohoto záměru momentálně pracujeme v rámci výkonného výboru ČKS. Rozhodně ale platí, že průnik korfbalu do širšího povědomí obyvatel České republiky nám otevírá nové dveře a my jimi hodláme vejít všude, kam to půjde. Hlavní problém našeho sportu dosud spočíval v tom, že většina lidí vůbec nevěděla, oč jde – a to by se nyní mělo změnit.

Z organizačního a sportovního hlediska proběhlo mistrovství světa bez potíží?
Nějaké malé problémy se vždy vyskytnou, ale celkové hodnocení pořadatelského zvládnutí šampionátu bylo na jedničku s hvězdičkou. O organizaci celé akce se primárně starala najatá profesionální agentura a to se pozitivně projevilo, což dokládalo veskrze pochvalné hodnocení všech zúčastněných výprav. Kdykoliv jsem mluvil se zahraničními reprezentanty jednotlivých zemí, používali slova jako perfektní, super a podobně. Jeden Belgičan dokonce tvrdil, že je na třetím MS a to brněnské označil za suverénně nejlepší.

Prostějov je jednou z pěti či šesti největších bašt korfbalu v ČR. Pomůže úspěch světového šampionátu v Brně tomuto sportu i v rámci prostějovského regionu?

V Prostějově měl korfbal velmi dobré postavení již v devadesátých letech minulého století, kdy pronikl do Česka a začal se zde rozvíjet. Po trochu slabším období šel v posledním roce znovu nahoru a na téhle cestě chceme samozřejmě využít i dopad brněnského mistrovství. Konkrétně bychom korfbal rádi dostali na víc škol, než jen na současné RG a ZŠ ve Studentské ulici, při němž vlastně funguje celý prostějovský oddíl SK RG. Nemáme na mysli zakládat nové kluby, úplně by stačilo prosadit hraní korfbalu do hodin tělesné výchovy a časem třeba rozjet soutěž základních, případně i středních škol. Tak by s naším sportem přišlo do styku víc mladých lidí a vznikl tím potenciál k výše zmíněnému rozšiřování členské základny. Už teď jsme na tom solidně, když kromě seniorského a dorosteneckého týmu provozujeme i početný žákovský výběr se čtyřicítkou zapálených dětí.

Navíc bude dle našich informací právě Prostějov dějištěm Finálového dne českého korfbalu 2008, což znamená pořadatelství závěrečných duelů o medaile v extralize dospělých i dorostu. Můžete tuto informaci potvrdit?

Stoprocentně zatím ne, ale šance našeho oddílu na organizování této důležité akce v závěru probíhající sezony je dost vysoká. O pořadateli rozhodne výkonný výbor Českého korfbalového svazu a my jsme nadmíru žhavým adeptem.