Starosta SŽP zdůraznil zejména skutečnost, že v co nejbližší době budou zahájeny přípravy na XV. Všesokolský slet 2012, který se bude konat v roce 150. výročí vzniku Sokola. Naskytne se tedy další příležitost prezentovat sokolskou práci a znovu ukázat veřejnosti, co všechno je schopno sokolské hnutí dělat pro všechny generace spoluobčanů.

Župa má v současné době v pětadvaceti tělocvičných jednotách 3609 členů. Finanční situace samozřejmě růžová není, v členské základně převažují důchodci, nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené, studenti a žactvo ze základních škol a ti neplatí roční členský příspěvek 300 ale pouze 100 Kč. Provoz sokoloven je finančně velice náročný, dotace se snižují a tím jsou problémy dány.

„Situace v Sazce je známá, můžeme ale počítat s příspěvky na činnost z ministerstev a budou i dotace krajské. Na údržbu sokoloven ovšem pouze v případě, že jejich části nejsou pronajímány, využívány ke komerčním účelům. Znovu je třeba připomínat, že je velice potřebná finanční pomoc obcí, obecní zastupitelstva si musí uvědomovat, že se místní tělocvičné jednoty Sokol starají o činnost občanů obcí a zejména mládeže,“ připomněl starosta SŽP.

Členové náčelnictva Sokolské župy Prostějovské už provedli výběr skladeb, které se budou v tělocvičných jednotách na Prostějovsku nacvičovat. Vedení SŽP bude dělat vše pro podporu cvičenců, budou ale muset počítat i s určitou spoluúčastí.

Myšlenka zřídit pamětní desku obětem druhé světové války z řad členů Sokolské župy Prostějovské, o které se hovořilo na župní valné hromadě konané před rokem, se stala skutečností. Odhalena bude ve čtvrtek 5. května na Městském hřbitově v Prostějově, záštitu převzal starosta města Miroslav Pišťák. Účastníci se sejdou v 15 hodin u hlavního vchodu na hřbitov.

V závěru svého projevu přinesl starosta SŽP Svatopluk Tesárek zajímavou informaci.

„Po odchodu starosty České obce sokolské bratra Berdarda z funkce v důsledku změn ve společnosti Sazka, proběhne v sobotu 21. května v Praze volba nového starosty ČOS. Mezi nemnoha kandidáty je i sestra Moučková, která pracuje na ústředí ČOS už půldruhé desítky let. Znám ji už deset roků a jsem přesvědčen, že by její zvolení přineslo Sokolu hodně pozitivního. Má spoustu plánů k podpoře sportování u nás s aktivním a dobrovolným zapojením co největšího počtu spoluobčanů.“

V diskuzi mohli přítomní slyšet informaci, že se zástupci SŽP zúčastní celosvětové gymnaestrády i letos. V loňském roce se zúčastnili cvičenci z TJ Sokol Němčice nad Hanou, TJ Sokol Kralice na Hané a TJ Sokol Vrchoslavice 13. celosvětové gymnaestrády v rakouském Dornbirnu (zúčastnilo se 22 tisíc cvičenců z 57 zemí světa). Letos pojede 16 cvičenců opět ze tří uvedených TJ a navíc z TJ Sokol Dobromilice na 14. celosvětovou gymnaestrádu do Lausanne ve Švýcarsku. Bude se konat ve dnech 10. až 16. července, v polovině května se bude konat první společný nácvik českého celku (340 cvičenců) v Praze. Dílčí už proběhly v Němčicích nad Hanou a v Nezamyslicích.

Tajemnice SŽP Lenka Michlová hovořila o spolupráci s vedoucími činiteli tělocvičných jednot, vyzdvihla klady, ale poukázala i na nedostatky v součinnosti. Tělocvičné jednoty by měly zajišťovat vyšší účast svých členů na župou každoročně pořádaných závodech všestrannosti (plavání, gymnastika se šplhem a atletika) na jejichž konání věnuje vedení SŽP nemálo finančních prostředků i úsilí. Letos bude na programu ještě atletická část, v sobotu 14. května v areálu RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.

Hovořilo se také o celorepublikové Sletové štafetě 2011, která se uskuteční ve dnech 23. – 25. září. Územím Sokolské župy Prostějovské bude probíhat v sobotu 24. září od Brodku u Prostějova přes Otaslavice, Vranovice, Kelčice, Vřesovice, Výšovice, Prostějov, Smržice a Čelechovice na Hané do Olšan u Prostějova. V Čelechovicích na Hané se ke štafetě připojí župní odbočka vedoucí z Přemyslovic přes Pěnčín, Čechy pod Kosířem a Stařechovice do Čelechovic na Hané. Štafeta symbolicky odstartuje nácvik skladeb pro XV. Všesokolský slet 2012. V Prostějovském deníku a Prostějovském týdnu o ní budeme ještě začátkem září tohoto roku podrobně informovat.

Starosta města Prostějova Miroslav Pišťák zdůraznil, že práce Sokolů je třeba si vážit a následně mimo jiné informoval o záměru vedení města zahájit rekonstrukci koupaliště na stadionu za Kosteleckou ulicí. Připomněl, že když město sokolský stadion kupovalo, zavázalo se, že prostory budou i nadále využívány pouze k tělovýchovné a sportovní činnosti. „Nezapomíná se,“ řekl, „že stadion byl budován zásluhou nezměrného úsilí Sokolů. Stejně jako v minulosti bude na plovárně po znovuotevření k dispozici dětská část s bazénem a v prostoru pro dospělé, bude bazén padesátimetrový, aby se zde mohly pořádat oficiální závody na všech úrovních. Následně se bude pokračovat v opravách i úpravách na velodromu.“

V závěru valné hromady schválili delegáti zprávu o činnosti SŽP i zprávu kontrolní a revizní komise a starosta Sokolské župy Prostějovské, Svatopluk Tesárek, poděkoval za práci všem činovníkům, cvičitelům a trenérům, kteří v tělocvičných jednotách pracují, i všem, kteří Sokol na Prostějovsku reprezentují. Vyslovil přání, aby na podzim zahájilo přípravy na XV. Všesokolský slet 2012 v sokolovnách na Prostějovsku nácvikem sletových skladeb co nejvíc cvičenek a cvičenců!

VLASTIMIL KADLEC

Prostějovský deník|Propagujte i svojí stránku