V letošním školním roce jste na vaší škole rozjeli specializovanou sportovní třídu. Jste s jejím dosavadním fungováním spokojeni?
Určitě ano. Podařilo se nám v tomto případě přesně trefit mezeru, která ve vzdělávací nabídce Prostějova existovala. Šlo o mezeru mezi tradičně a dobře fungujícími sportovními třídami na základních školách a mezi čím dál ambicióznějším prostějovským sportem. Bylo absurdní, že nám nadaní sportovci studující střední školu odcházeli do Olomouce, Přerova nebo ještě dál. Dnes je situace opačná a sportovním talentům dokážeme nabídnout odpovídající studijní podmínky.

Členové kterých sportovních oddílů Prostějovska u vás studují a jak se daří spojovat jejich tréninkové povinnosti s výukou?
Ve sportovní třídě máme studenty, kteří ve své věkové kategorii provozují na špičkové úrovni hokej, fotbal, atletiku, tenis, plavání, jachting, snowboarding, sportovní tanec či basketbal. Celkem jde o dvaatřicet sportovních talentů. Samozřejmě to klade velké nároky na spojení tréninkových a studijních povinností. Většina těchto nadějí má na část učebního plánu přiznán individuální studijní program a tímto způsobem se snažíme nacházet prostor pro harmonii mezi požadavky studia a rozvojem sportovního talentu. Chci zdůraznit individuální přístup k potřebám těchto klientů. Klade to samozřejmě nové nároky na práci pedagogického sboru a jsem velice rád, že kolegové dokázali přistoupit k této nové situaci velice profesionálně.

Máte ve sportovní třídě i některé mladé volejbalistky? Jak se vám konkrétně líbí spolupráce s VK Prostějov, potažmo s marketingovou agenturou TK plus?
Spolupráce s marketingovou firmou TK plus je mnohostranná a jsem rád, že se netýká jenom sportu. TK plus totiž významně podporuje i další aktivity školy. V letošním roce mohu vzpomenout například podporu při zajištění 29. Celostátní přehlídky Studentské odborné činnosti, navíc připravujeme spolupráci v rámci projektů Evropského sociálního fondu a samozřejmě chceme, aby Gymnázium Jiřího Wolkera poskytovalo kvalitní veřejnou službu pro talentované sportovce působící s podporou společnosti TK plus. V těchto souvislostech vnímám i spolupráci s VK Prostějov. Považuji projekt ženského volejbalu v našem městě za velmi dobře rozjetou sportovní šanci Prostějova. Ve sportovní třídě dnes studují dvě mladé volejbalistky, pět basketbalistů a čtyři tenisté. A pokud máme dobrý průzkum trhu pro školní rok 2008/2009, nastoupí řada dalších.

V dohledné době má právě na vaší škole proběhnout jedna z promoakcí VK Prostějov. O co půjde?
12. prosince od devíti hodin dopoledne proběhne na naší škole společná akce s VK Prostějov. Studentky GJW si zahrají a zatrénují spolu s hvězdami prostějovského volejbalového týmu. Chceme prostřednictvím společně prožité radosti propagovat tento sport mezi středoškolskou mládeží. Věřím, že to přispěje i k vytvoření pevnějšího vztahu mezi fanoušky a volejbalistkami VK Prostějov.

Plánujete v souvislosti s příštím školním rokem nějaké změny a inovace ohledně sportovních tříd?
Myslím, že by nebylo korektní mluvit v těchto souvislostech pouze o sportovní třídě. Snažíme se vyhodnocovat kvalitu veškeré veřejné služby, kterou poskytujeme, a trvale ji zlepšovat. V případě sportovních tříd v první řadě sledujeme dobrou komunikaci mezi školou, klientem a jednotlivými sportovními kluby. Když použiji sportovní terminologii, tak chceme být pro své studenty dobrými spoluhráči při dosahování jejich osobních cílů.