Trať

Trasa závodu vede Vojenským výcvikovým prostorem Březina na dvou tratích: 35 kilometrů – nenáročná trať převážně po zpevněných cestách, možno absolvovat i na krosovém kole. 57 kilometrů – středně dlouhá trať vhodná pouze pro MTB. Obě trasy nejsou nijak zvlášť náročné technicky ani fyzicky a zvládne je i rekreační cyklista. Povrch tvoří ze 40 procent asfalt a ze 60 procent lesní cesty.

V rámci akce bude vojenský prostor na vyznačených tratích jednorázově zpřístupněn i pro řádně přihlášené startující z řad veřejnosti. Zajištění tras a dozor nad jejich dodržováním je v kompetenci Vojenské policie. Pro všechny účastníky platí: bezpodmínečně dodržujte vyznačenou trať, volný pohyb osob ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina je zakázán!

Start obou závodů (na 35 i 57 km) je ve 13.00 hodin na příjezdové komunikaci do autocampingu Žralok v Plumlově, cíl tamtéž v časovém limitu do 19.00 hodin. Po vypršení tohoto limitu bude vojenský prostor znovu uzavřen. Značení tratě: pořadatelská služba na hlavních křižovatkách s veřejnými komunikacemi, vytyčovací pásky, směrové cedule, barevné značky na stromech, výstražné značení nebezpečných míst.

Kategorie

Muži 1 AČR (18 až 39 let), muži 2 AČR (40 let a starší), muži 1 (19 až 39 let), muži 2 (40 až 49 let), muži 3 (50 až 59 let), muži 4 (60 let a starší), ženy AČR (19 let a starší), ženy 1 (19 až 39 let), ženy 2 (40 let a starší), junioři (18 let a mladší), juniorky (18 let a mladší).