Dát se na bootcamp však není žádná procházka růžovým sadem a také Kolářovými sady se bude spíš probíhat, a to pod vedením nekompromisních trenérů vždy v pondělí, středu a pátek od 17.30 hodin po čtyři týdny od 22. září.

Pokud se chcete opravdu zapotit, měli byste nový sport vyzkoušet. Více informací na www.bootcamps.cz.

„Nezastíráme, že bootcamp jsou potoky potu, dřina a odříkání. Říkáme lidem na rovinu, že je to makačka, ale o to větší výzva. Navíc je na každém tréninku výborná atmosféra, zvládne ho každý, stačí jen chtít,“ říká Jakub Makalouš, který k nám přivezl koncept bootcampu z australského Sydney.

Navyknout si na pravidelný režim cvičení není snadné. Bootcamp vedle nesporných přínosů pro fyzickou kondici a psychickou pohodu přináší také zábavu a radost z pohybu.

Program zahrnuje primárně fyzickou a sekundárně psychickou zátěž, velmi dobře propojenou do vzájemné stimulace. Kombinace vede zcela pochopitelně k pocitům spokojenosti z překonání překážky, ze zlepšování vlastní kondice a ze zdolání aktivit, o nichž mnohdy člověk ani nevěděl, že je zvládne.

„Vše se děje v kontextu skupinového dění – pracuje tu vzájemná propojenost, pomoc, spolupráce, povzbuzení, ale také velkou měrou i humor, smích a společné zážitky, které stmelují. Den hned vypadá pozitivněji, tělo dostane svou dávku fyzické aktivity a pozitivní psychické prožitky umocní celkově dobré rozpoložení člověka na poměrně dlouhou dobu. V tomto směru je bootcamp zcela jedinečná forma sportu, který vlastně už překračuje čistě sportovní hranice,“ vyjádřila se klinická psycholožka Milena Bučková, která se sama tréninků aktivně účastní v Praze.

Pot, dřina a profesionální trenéři umožňují vyznavačům bootcampu sáhnout si na dno svých sil a odrazit se od něj.

„Unikátní spojení silového a aerobního tréninku v konceptu bootcampu považuji u současného člověka s nedostatkem času za ideální řešení volní pohybové aktivity a navíc i skvělou zábavu podpořenou sounáležitostí skupiny,“ říká doktor Miroslav Petr z kliniky GHC v Praze.

Co je bootcamp

Původně šlo o výcvik armády v USA, prostřednictvím kterého byli přijímáni vojáci k námořnictvu. Později byl adaptován pro fitness průmysl a vznikl tak jeden z nejefektivnějších kondičních programů na světě.

V současnosti je bootcamp intenzivní tréninkový program pro širokou veřejnost i sportovce. Pro účastníky znamená fyzickou i psychickou výzvu. „Vývoj a technické vymoženosti se snaží, aby byl lidský život co nejvíce pohodlný, mnohdy se ale zapomíná na pohyb a to, že je nejen prospěšný, ale dokonce nutný,“ zdůrazňuje duchovní otec bootcampu u nás Jakub Makalouš.

První český bootcamp se uskutečnil v září 2007 v Praze, kde od ledna 2008 probíhají tréninky nepřetržitě, a to ve třech lokalitách. Nyní se chystá bootcamp rozpohybovat i další města v ČR - a Prostějov je jedním z nich.