„Jednalo se o silně zkorodovaný předmět, připomínající munici. Přivolaný pyrotechnik na místě konstatoval, že se jedná o dělostřelecký protipancéřový granát z období druhé světové války,“ uvedl prostějovský policejní preventista Petr Weisgärber.

Nalezený granát pyrotechnik zajistil a odvezl k bezpečné likvidaci. (pam)