Před nějakými dvěma lety jsem diskutoval s jedním zaměstnancem FTL o jízdních řádech městské dopravy v Prostějově.
Jelikož se o hromadnou dopravu zajímám od dětství, mám pocit, že o této problematice něco málo vím. Tehdy mi ale bylo řečeno, že tomu houby rozumím a že jsou jízdní řády optimalizovány pro návaznost na rychlíky. Jenomže to by ty rychlíky musely jezdit na minutu přesně.

Nedávno jsem si vyzkoušel na vlastní kůži, jak se cítí cestující, kterému spoj ujede před nosem. Jel jsem rychlíkem z Brna , který má mít příjezd 16.33.
Bohužel jsme přijeli až 16:40, což je čas odjezdu poslední návazné linky MHD směrem k rybníku (číslo 21, čtverka odjíždí už 16.35). Autobus ještě stál na zastávce, tak jsem přidal do kroku, když jsem byl od vozu nějakých padesát metrů, řidič hodil blinkr a ujel mi.

Jestli mě viděl, nemám tušení. Přiznám se, že jsem si na něho počkal na přechodě a pohovořil do otevřeného okénka nepříliš slušně. Dodatečně se omlouvám, ale připadá mi trapné, když autobus ujede, přestože k němu někdo dobíhá. Těžko může pak řidič čekat, že z toho bude potenciální cestující nadšený.

Tento článek píši hlavně proto, že od 1. července spustil Olomoucký kraj další etapu integrovaného dopravního systému (IDSOK), která zahrnuje i (údajně) plnou integraci naší MHD. Mám k tomu spoustu připomínek.

Například integrace k ničemu moc nevede, když železnice v našem regionu není do IDSOK zahrnuta vůbec a příměstské autobusové linky (stále) jen částečně. Navíc jízdenka z příměstské linky sice při přestupu na MHD platí, ale nikde jsem nečetl ani slovo o tom, že by to platilo i opačně a že bych si mohl na MHD koupit lístek třeba do Němčic.

Pan Arnošt Bednář by mi jistě řekl: „Nechoď po dně, ty, užij občanské podněty (www.podnety.cz).“

Bohužel se obávám, že zpracování podnětu, který by danou situaci skutečně účinně řešil, je úkol nad síly jednoho člověka.
Ne nadarmo mají na krajském úřadě pět lidí, kteří IDS vytváří. Musím konstatovat, že to, co doposud vytvořili, je parodie na integrovaný systém.

Schválně jsem investoval šedesát korun, abych si koupil celosíťový jízdní řád integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS-JMK). Je to pěkně tlustá knížka a obsahuje celou řádku informací. V Brně prostě berou integraci vážně. Naši krajánci by si z nich měli vzít příklad.

Ale abych jen nekafral, pokusím se časem připravit nějakou analýzu, kterou našemu krajskému úřadu poskytnu jako občanský podnět. Bude to ale chvilku trvat, mám plno jiné práce. Kdybych alespoň mohl věřit, že to k něčemu bude.

Pavel D. F. Hrubý