„Účast byla letos hojnější, než v minulých letech. Počasí vyšlo, organizace běžela. Letošní Wolkrův Prostějov byl pohodový," hodnotila Martina Drmolová, produkční městského kulturního klubu Duha, který je spoluorganizátorem akce.

Wolkrův Prostějov je celostátní přehlídka nejinspirativ­nějších sólových vystoupení a inscenací v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie.