„Petr Eben je ikonou české duchovní hudby. Komenského knihu považoval za velmi aktuální, soudobou a viděl v ní poselství dnešní době. A protože na čtyřiadvacátého října připadá druhé výročí úmrtí tohoto význačného skladatele, rozhodli jsme se uspořádat koncert na jeho počest,“ uvedl želečský varhaník Václav Večeře, který se na organizaci akce významně podílí.

K chrámové hudbě má velmi úzký vztah, studuje ji totiž v Hradci Králové a vede také kurzy pro mladé varhaníky.

Na varhany ale nebude hrát on, Ebenova díla se ujme koncertní mistr Karel Hiner. Mluveným slovem z Komenského díla provede publikum divadelník Víťa Marčík.

Kvalitní koncerty se v Želči hrají pravidělně

Někoho to možná překvapí, ale tato hudební slavnost je pouze jednou z řady kvalitních koncertů, které se v Želči pořádají.

„Myslím, že v regionu chybí kvalitní varhanní koncerty. To je také hlavní důvod, proč se je snažíme pořádat právě u nás. Velmi nám nahrává fakt, že v posledních pěti letech probíhá postupná rekonstrukce želečských varhan, z nichž se nám za přispění farnosti a obce podařilo vybudovat kvalitní koncertní nástroj,“ vysvětlil varhaník.

Koncerty v Želči se konají obvykle čtyřikrát do roka. Mají své ustálené termíny.

Lidé si na chrámovou hudbu mohou zajít na Vánoce, Velikonoce a o místních hodech, které se tu slaví na svátek svatého Bartoloměje, tedy na konci srpna.

„Tradicí se pomalu stává i tento Ebenovský koncert, který letos uspořádáme podruhé,“ poznamenal Václav Večeře.