Od původního plánu, že by měla své místo dočasně opustit, zmizet z podstavce a přečkat práce na jiném místě, radnice upustila. O kulturní památku se proto postará investor stavební akce, kterým je Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK).

„Sochu celou zabedníme, abychom zabránili možnému poškození,“ informoval mostmistr SSOK Jaroslav Ostřejš.

Náhradní komunikace navazující na provizorní přemostění Hloučely totiž povede zhruba tři metry od sochy. Protože by její statiku mohly ohrozit otřesy projíždějících osobních automobilů a autobusů městské hromadné dopravy, bude rychlost v úseku stavebních prací omezena na dvacet až třicet kilometrů v hodině.

O termínu zahájení stavby není dosud rozhodnuto. Krajinná chráněná oblast Litovelské Pomoraví navrhuje měsíc září a požaduje zabezpečení dostatečného průtoku v korytě říčky Hloučely.

„O termínu stále jednáme. Chtěli bychom s rekonstrukcí začít ve druhé polovině června, pokud se nám podaří vyřídit do této doby stavební povolení. Ještě před demolicí starého mostu koryto říčky zatrubníme dvěma rourami, které poslouží jako opatření proti znečištění toku,“ dodal Ostřejš.