„Oslovili jsme asi stovku sochařů z celého světa, z nichž nakonec odborná komise vybere zhruba šest. Ti pak budou od 21. července do 4. srpna před očima kolemjdoucích tvořit ve Smetanových sadech originální díla ze dřeva,“ uvedl ředitel sympozia Miroslav Švancara.
„Nechceme umělce nijak svazovat v jejich tvůrčí činnosti, ale rádi bychom jim nabídli konkrétní jednotné téma, a tím je právě stoleté výročí Národního domu v Prostějově. Výsledná díla by byla poctou tomuto secesnímu skvostu. Zda se umělci naší vize přidrží nebo ne, bude záležet pouze na nich,“ poznamenal Švancara.
Během předchozích pěti ročníků vznikla na mezinárodním sochařském sympoziu více než třicítka plastik, které jsou k vidění na mnoha místech v Prostějově.
„Některá díla zůstala ve Smetanových sadech, další najdeme třeba v areálu prostějovské nemocnice nebo na ostrůvcích kruhových křižovatek,“ vypočítal Švancara s tím, že dřevěné plastiky tak zůstávají přístupné očím široké veřejnosti.