Tělesa se sejdou v pátek v 19 hodin pod klenbami kostela Povýšení svatého Kříže a doprovodí je zvuk varhan a hudebníci z komorního souboru.

„Spolupráci se sborem Andreasschotten chor jsme navázali už v roce 1996. Ukázala se jako velmi přínosná a myslím, že díky ní podávají oba sbory stále lepší výkony," nechala se již dříve slyšet sbormistryně Exaudi Olga Čermáková.

Sbor Československé církve evangelické v Prostějově si získal v Německu stálé posluchače. Původně zpěváci začínali s jednoduchými světskými a duchovními písněmi. Postupem času se vypracovali a na repertoáru mají skladby Antonia Vivaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta nebo dokonce Petra Ebena či Zdeňka Fibicha. Andreasschotten chor si mohou Prostějované poslechnout každoročně. (das, pam)