Děti se díky divadelnímu představení propadly o nějakých dvacet až třicet tisíc let zpátky, do období, kdy oheň pro lidské bytosti znamenal totéž, co pro mnohé z nás v současnosti plyn.

Teplo totiž tehdy i dnes znamená možnost přežití. Jelikož v období lovců mamutů všude panovaly kruté mrazy, byla pro lidi ztráta ohně mnohonásobně výraznějším rizikem než současné zastavení ruských dodávek plynu.

Klasiku Eduarda Štorcha o Kopčemovi a jeho tlupě převedl brněnský soubor na divadelní prkna už v roce 2002. To, že inscenaci s okázalou výpravou hraje až do dneška, svědčí o její kvalitě.

„Šestnáctého ledna u nás v divadle oslavíme deset let existence. Budeme vzpomínat, rekapitulovat, bilancovat a sčítat. A taky zpívat Živijó, Polárka, živijó!“ Už deset let nás bavijó!,“ uvedla umělecká šéfová souboru Hana Mikolášková.