„Byla období, kdy už jsem si říkal, že je toho příliš, že ten projekt nedokončíme. Nyní jsem ale rád, že jsem to nevzdal a že jsem měl kolem sebe tým lidí, kteří mě podpořili. Mám radost, že se nám podařilo toto dílo dokončit,“ řekl farář Petr Hofírek.

Při společné modlitbě, v níž prosili za svornost v obci, pak farníci společně s knězem zasvětili nový areál Ježíši Kristu Ukřižovanému, aby provázel svou ochranou všechny, kteří sem přijdou. Světskou část slavnostního otevření zahájil místní ochotnický spolek Divotadlo pásmem několika lidových písní, k jejichž zpěvu se připojilo i obecenstvo.

Haná se blýskla Filipem

Zlatým hřebem bylo vystoupení amatérského divadla Haná z Vyškova s hrou Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa. Při představení si otaslavští ochotníci rozsazení v hledišti pochvalovali nejen výborné výkony herců, ale také skvělou akustiku nového amfiteátru. Děti však nejvíc zajímaly hračky na dětském hřišti.

„Je to tady super, určitě sem budeme často chodit,“ pochvalovala si maminka Eva, která byla na hřišti se svými dvěma dětmi.